Skip to main content

Nuoren ammatillinen kuntoutus vaatii aikaa ja toivon kipinöitä

Verve Vakuutuskuntoutuksen vuoden ensimmäisessä webinaarissa pohdittiin nuoren ammatillisen kuntoutuksen näkökulmia ja keinoja. Kuulijoilta tuli positiivista palautetta nuoruuden erityispiirteiden esille nostamisesta.

Nuoruus elämänvaiheena on poikkeuksellinen. Sitä ei voi niputtaa lapsuuteen eikä aikuisuuteen, vaan nuorten kanssa on huomioitava kehitysvaihe, jossa muutokset ovat suuria. Aivotoiminnan, kehon, persoonallisuuden ja tunne-elämän muutokset vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen ja esimerkiksi valmiuksiin osallistua kuntoutukseen. Nuoren kanssa toimiessa tärkeintä on saada yhteys nuoreen. Ennen sitä ei ammatillisen kuntoutuksen toimissa voida edetä.

Verve Vakuutuskuntoutuksessa nuoret asiakkaat ovat hyvin heterogeeninen joukko kuntoutujia, nuoret yläkouluikäisestä 30–vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Joku voi olla lapsena vammautunut, jolloin sopeutuminen tilanteeseen on edennyt usein jo pidemmälle. Tässäkin on paljon yksilöllistä vaihtelua. Jos taas vammautuminen sattuu murrosikäisenä, se vaikuttaa haavoittuvaan kehityskauteen vahvasti, mikä taas vaikuttaa kuntoutumiseen. Ammatillisen kuntoutuksen tarve johtuu useimmiten nuorilla liikennevahingosta tai vapaa-ajan tapaturmasta, joskus myös työtapaturmasta tai ammattitaudista. Järjestämme myös varusmiesten kevennettyä kuntoutusta, mikä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa palvelus on keskeytynyt palvelussairauden tai tapaturman vuoksi, ja aiheuttaa työkyvyttömyyttä kotiutumisen jälkeen.

Nuori tarvitsee tukea elämän eri vaiheissa

Kun nuoren elämässä on monia asioita menossa, on tärkeää antaa aikaa kuntoutumisen prosessille. Vamman laatu tai laajuus ei määritä nuoren kuntoutuksen etenemistä. Vaikeasti vammautunut, monivammat saanut nuori saattaa suhtautua tukeen, ohjaukseen tai tulevaisuuden suunnitteluun positiivisesti ja aktiivisesti. Näkymättömän vamman, kuten aivovamman saaminen, voi vaikeuttaa nuoren avun ja tuen saamista, sillä esimerkiksi väsyvyyden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Vaaditaankin hyvin yksilöllistä ja pitkäaikaista tukea nuoren kuntoutumisen eri vaiheissa. Nuoret toivovat, että tukea tarjottaisiin monissa eri vaiheissa, sillä omat voimavarat tai esimerkiksi murrosiän vaihe saattaa vaikuttaa siihen, pystyykö apua ja tukea ottamaan vastaan.

Parhaimmillaan nuori pystyy palamaan opintoihinsa ja säilyttää ystäväpiirin vammautumisen jälkeen. Myös osallistuminen sovelletusti harrastuksiin voidaan mahdollistaa. Aina näin ei ole. Nuori voi viettää terveydenhuollon ja kuntoutuksen piirissä vuosia ja menettää ystäväpiiriään, mahdollisuuden kouluttautua ja tulevaisuuden unelmat samalla. Toiveikkuuden ja tulevaisuuden näkymän vahvistaminen on nuoren elämässä tärkeää. Vertaistuen kautta, toisia samaa kokeneita kohtaamalla, nuori voi saada näkökulmia omaan tilanteeseen ja huomata, että toisetkin ovat selvinneet haastavasta tilanteesta huolimatta. Tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta nuoren kanssa toimivat tahot tukevat nuorta samaan suuntaan – nuoren tavoitteita kohti.

Hyvin etenevä kuntoutuminen vaatii sitoutumista ja motivaatiota. Vaikeassa tilanteessa tulee tarttua pieniinkin askeliin tilanteen edistämiseksi. Liian isot vaatimukset ja useat epäonnistumiset latistavat nuoren motivaation. Kuntoutumisen tukemisessa tarvitaan kaikkia resilienssiä vahvistavia osatekijöitä: realistiset tavoitteet ja merkityksellisyys, yhteys toisiin nuoriin ja vahva tukiverkosto, sinnikyys, itsesäätelyn tukeminen sekä terveyttä edistävät tekijät (uni, ruoka, liikunta). Tärkeää on tarjota tukea myös psyykkiselle prosessille esimerkiksi psykoterapian tai ohjatun vertaistuen kautta.

Ammatillisessa kuntoutuksessa Vakuutuskuntoutuksessa on vahva osaaminen ja hyvä työkalupakki nuoren tueksi. Ammatillisen suunnitelman ja työelämään paluun tukeminen vaatii pitkäjänteistä tukea. Nuoren epärealistisia tavoitteita ei tarvitse tyrmätä ja sammuttaa toivon liekkiä, vaan etsiä yhdessä nuoren kanssa keinoja mahdollistaa toiveammatti tai työskentely kohti unelmia soveltaen. Myös vammautuneella nuorella tulee olla mahdollisuus muuttaa mieltään ja etsiä uusia unelmia. Vakuutuskuntoutuksessa kuljemme usein pitkään nuoren rinnalla ja koordinoimme monialaisia verkostoja nuoren tueksi. Voimme olla konkretisoimassa nuoren vahvuuksia, tuen tarpeita, erilaisia koulutuspolkuja ja työmahdollisuuksia – kokemuksen, tiedon, tuen ja yhteistyön kautta myös unelmat voivat toteutua.

Seuraava webinaari järjestetään 18.4.2024 ja aiheena on Yksilöllinen kipuvalmennus. Webinaari toteutetaan yhteistyössä Recuror Oy:n kanssa.

Ammatillinenkuntoutus, nuoret, vakuutuskuntoutus, webinaari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *