Skip to main content

Selkeät sävelet tapaturman jälkeen – Verven ja hyvinvointialueen yhteistyö toimintakykykuntoutuksessa

Vakuutusyhtiö, hyvinvointialue ja kuntoutuspalveluiden tuottaja, kuten Verve, pyrkivät varmistamaan mahdollisimman nopean paluun työhön ja tavalliseen elämään työtapaturman tai liikennevahingon jälkeen. Tehokas yhteistyö toimintakykykuntoutuksessa vaatii tiivistä viestintää, jotta kuntoutusprosessi etenee parhaalla tavalla. Monimutkaisessa kuntoutusyhtälössä ei ole valitettavasti harvinaista, että kuntoutuja ei ole selvillä seuraavasta askeleesta. Prosessi voi viivästyä tiedonkulun haasteiden vuoksi. Kuntoutuksen on todettu etenevän sujuvammin, kun kuntoutusta tuottavan Verve Vakuutuskuntoutuksen...

Jatka lukemista

Aivovammakuntoutujan arviointipalvelu Kruunupuistossa

Aivovamman saaneen ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn arviointi on tärkeä ja olennainen osa kuntoutusprosessia. Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä arjen toiminnoista, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, kommunikoinnista ja työstä. Työkyky puolestaan viittaa siihen, miten hyvin henkilö pystyy tekemään työtään tai osallistumaan työelämään. Aivovamma voi aiheuttaa monenlaisia toimintakyvyn ja työkyvyn heikentymiä, kuten fyysisiä, kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia muutoksia. Siksi on tärkeää arvioida aivovamman vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Aivovamman...

Jatka lukemista

Krooninen kipu ja paluu työelämään – uusi kipuvalmennus käytännössä

Verve ja Recuror ovat muotoilleet kipukuntoutukseen uudenlaisen kokonaisuuden, jossa yhdistyy aivojen kipua lievittäviä mekanismeja aktivoiva magneettistimulaatiohoito sekä psyykkinen ja fyysinen ryhmämuotoinen kipuvalmennus. Uudessa kokonaisuudessa yhdistyvät tieteellisissä tutkimuksissa ja kokeiluissa vaikuttaviksi todetut hoitomuodot ja toiveena on saavuttaa samanaikaisuudella vahvempia ja parempia tuloksia kuin yksittäin ja eriaikaisesti toteutettavilla hoitotoimenpiteillä. Recuror kipuklinikan johtaja ja fysiatrian erikoislääkäri Juhani Juhola ja tutkimusjohtaja, sairaalafyysikko...

Jatka lukemista

Kivun hoidon uusi aika: Recuror ja Verve pilotoivat uutta hoitomuotoa, jossa yhdistyy magneettistimulaatio ja kipuvalmennus

Kipuvalmennus, jossa yhdistyy kipuohjaus ja magneettistimulaatiohoito, on Verven ja Recurorin uudenlainen uraauurtavaa kipukuntoutuksen pilottipalvelu. Krooninen kipu vaikuttaa eri lähteiden mukaan jopa miljoonan suomalaisen elämään ja pahimmillaan krooninen kipu vie työkyvyn. Tehokkaiden hoitokeinojen löytäminen ja yhä laajempi tarjoaminen vaikuttaa kipupotilaiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin, mutta myös kansantalouteen tukemalla kivun kanssa elävien työkykyisyyttä. Tämän intressin jakaa Verven ja Recurorin lisäksi myös vakuutusyhtiöt. Verve ja Recuror pilotoivat nyt uraauurtavaa...

Jatka lukemista

Verve Akatemian Kipuvalmennuksessa kouluttaudutaan kipuasiakkaiden kohtaamiseen

Syventävä Kipuvalmennus on Verven sisäisen koulutusjärjestelmän Verve Akatemian koulutus. Vervessä ja yritysryhmässämme kipukuntoutujat ovat merkittävä asiakasryhmä, jonka kohtaamiseen panostamme. – Verve Akatemian tavoite on kehittää ja uudistaa työtämme jatkuvasti. Akatemian ajankohtaiset valmennukset tukevat yhtenäisiä toimintatapoja ja yksilöllistä oppimista. Syventävä kipuvalmennus antaa näkökulmia kipuasiakkaan kohtaamisen haasteisiin sekä ammattilaiselle itselleen keinoja omasta jaksamisesta huolehtimiseen, kertoo Verve Vakuutuskuntoutuksen palvelupäällikkö Susanna Finne. Työnantajana...

Jatka lukemista

Verve Vakuutuskuntoutus ohjaa nuoria varusmiespalveluksen keskeytyessä kevennetyn kuntoutusselvityksen keinoin

Verve Vakuutuskuntoutus ja Valtiokonttori ovat yhteistyössä kehittäneet kevennetyn kuntoutusselvityksen varusmiespalveluksessa lievästi vahingoittuneille tai palveluksen keskeyttäneille nuorille. Varusmiesten vakuutuslaitoksena toimii Suomessa Valtiokonttori. Se huolehtii korvauksista tilanteista, joissa varusmiespalveluksesta on aiheutunut tapaturma tai sairastuminen. Vastuu koskettaa myös silloin, jos palveluksen myötä saatu vanha vamma tai sairaus pahenee. Suomessa varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 21 000 henkilöä. Vakuutuslaitoksia sitoo lakisääteinen velvollisuus ammatillisen...

Jatka lukemista

Moottoripyöräilevä toivon herättelijä

Haastateltavana Verven kuntoutusasiantuntija Mona Kolkka-Veneskoski Mona toimi pitkään julkisella puolella aikuissosiaalityössä pitkäaikaistyöttömien parissa, kunnes kesällä 2022 siirtyi Vervelle kuntoutusasiantuntijaksi. Hänen työtehtäviinsä Vervellä kuuluu ammatillinen kuntoutus. Asiakkaat ovat liikenne- ja työtapaturmissa loukkaantuneita tai heillä on työstä aiheutunut ammattitauti. Ennen kuin asiakas tulee tapaamaan Monaa vakuutusyhtiön toimeksiannolla, hän on ollut hoidettavana terveydenhuollossa ja hän on voinut osallistua esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen. Tapaamisen...

Jatka lukemista

  • 1
  • 2