Skip to main content

Webinaari kroonisen kivun hoidosta ja Vakuutuskuntoutuksen kipuvalmennuksesta

Tervetuloa Vakuutuskuntoutuksen järjestämään webinaariin torstaina 18.4.2024 klo. 8.15 – 9.00, joka järjestetään Teams-kokouksena.   Webinaarin aiheena on kipu ja siinä kerrotaan Vakuutuskuntoutuksen aiemmasta ryhmämuotoisesta kipuvalmennuksesta, esitellään uutta yksilöllistä kipupalvelua sekä Recurorin rTMS -hoitoa. Webinaarin alustajina toimivat kuntoutusasiantuntija Mona Kolkka-Veneskoski Vakuutuskuntoutuksesta, kipupsykologi Eeva-Liisa Saari sekä Recuror kipuklinikan johtaja, fysiatrian erikoislääkäri Juhani Juhola. Ilmoittaudu webinaariin Katja Manousokselle katja.manousos@verve.fi...

Jatka lukemista

Katja Manousos keskittyy työssään kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen – esittelyssä Verve Vakuutuskuntoutuksen uusi palvelupäällikkö

Katja Manousos on Verve Vakuutuskuntoutuksen uusi palvelupäällikkö. Palvelupäällikön roolissa hän hyötyy pitkästä kokemuksestaan erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Kuntoutussuunnittelijasta palvelupäälliköksi Katjan työura vakuutuskuntoutuksen palveluiden parissa lähti liikkeelle vuonna 2014 Vakuutuskuntoutus VKK:n kuntoutussuunnittelijana. Työ muuttui vuosien mittaan maailman muuttuessa ympärillä ja yritys vaihtui VKK:sta Verve Vakuutuskuntoutukseksi. Ympäröivän maailman ilmiöistä digitalisaatio on vaikuttanut työn muuttumiseen joustavammaksi: nykyään kuntoutustyössä hyödynnetään...

Jatka lukemista

Nuoren ammatillinen kuntoutus vaatii aikaa ja toivon kipinöitä

Verve Vakuutuskuntoutuksen vuoden ensimmäisessä webinaarissa pohdittiin nuoren ammatillisen kuntoutuksen näkökulmia ja keinoja. Kuulijoilta tuli positiivista palautetta nuoruuden erityispiirteiden esille nostamisesta. Nuoruus elämänvaiheena on poikkeuksellinen. Sitä ei voi niputtaa lapsuuteen eikä aikuisuuteen, vaan nuorten kanssa on huomioitava kehitysvaihe, jossa muutokset ovat suuria. Aivotoiminnan, kehon, persoonallisuuden ja tunne-elämän muutokset vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen ja esimerkiksi valmiuksiin osallistua kuntoutukseen. Nuoren kanssa toimiessa tärkeintä...

Jatka lukemista

Verve Vakuutuskuntoutuksen palvelupäällikkönä jatkaa Katja Manousos Oulusta

Vuoden 2024 alusta alkaen Verve Vakuutuskuntoutuksen toimintaa on luotsannut Katja Manousos. Hän toimii tuttuun tapaan Oulusta käsin sekä vakuutuskuntoutuksen palveluissa että jatkossa palvelupäällikön roolissa. Verve Vakuutuskuntoutuksen toiminnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa on ollut pitkä matka ja Katja Manousos on seurannut sitä tiivisti kymmenen vuoden ajan – ensin Vakuutuskuntoutus VKK:n riveissä ja sitten osana Verveä. Katjan vahva osaaminen on rakentunut vakuutuskuntoutuksen palveluiden käytännön kokemuksesta, verkostomaisen yhteistyön ja kokonaisuuden hallinnasta ja valtakunnallisen...

Jatka lukemista

Aivovammakuntoutujan arviointipalvelu Kruunupuistossa

Aivovamman saaneen ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn arviointi on tärkeä ja olennainen osa kuntoutusprosessia. Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä arjen toiminnoista, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, kommunikoinnista ja työstä. Työkyky puolestaan viittaa siihen, miten hyvin henkilö pystyy tekemään työtään tai osallistumaan työelämään. Aivovamma voi aiheuttaa monenlaisia toimintakyvyn ja työkyvyn heikentymiä, kuten fyysisiä, kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia muutoksia. Siksi on tärkeää arvioida aivovamman vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Aivovamman...

Jatka lukemista

“Kukaan ei tee kuntoutuksessa asioita yksin” – Jaana Ylitalo on tiimipelaaja, jolla on työkavereita Puutteenperälläkin

Jaana Ylitalo valmistui kuntoutuksen ohjaajaksi (AMK) vuonna 2001 ja on siitä lähtien työskennellyt Rovaniemellä Lapin sairaanhoitopiirin alueella kuntoutusohjaajana. Lokakuussa 2023 Jaana siirtyi Verve Vakuutuskuntoutukseen kuntoutusasiantuntijaksi ja tuo mukanaan pitkän työkokemuksen ja laajan verkoston pohjoisesta Suomesta. Jaana on työskennellyt yli 20 vuotta koko Lapin alueella. Vuosien varrella Jaana on kerryttänyt kokemusta ja verkostoja laajasti. Hän on työskennellyt Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoidossa kuntoutusohjaajana keskittyen neurologisiin sairauksiin ja tapaturma-asiakkaisiin,...

Jatka lukemista

Selkeät sävelet tapaturman jälkeen – Verven ja hyvinvointialueen yhteistyö toimintakykykuntoutuksessa

Vakuutusyhtiö, hyvinvointialue ja kuntoutuspalveluiden tuottaja, kuten Verve, pyrkivät varmistamaan mahdollisimman nopean paluun työhön ja tavalliseen elämään työtapaturman tai liikennevahingon jälkeen. Tehokas yhteistyö toimintakykykuntoutuksessa vaatii tiivistä viestintää, jotta kuntoutusprosessi etenee parhaalla tavalla. Monimutkaisessa kuntoutusyhtälössä ei ole valitettavasti harvinaista, että kuntoutuja ei ole selvillä seuraavasta askeleesta. Prosessi voi viivästyä tiedonkulun haasteiden vuoksi. Kuntoutuksen on todettu etenevän sujuvammin, kun kuntoutusta tuottavan Verve Vakuutuskuntoutuksen...

Jatka lukemista