Skip to main content

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaus- ja asiantuntijapalvelut

Ammatillisen kuntoutuksen ohjaus- ja asiantuntijapalvelut

Verve Vakuutuskuntoutuksen ammatillisen kuntoutuksen palveluissa on tavoitteena tapaturmasta tai ammattitaudista huolimatta työssä jatkaminen jäljellä olevaa työkykyä hyödyntäen. Tarpeen mukaan työnkuvaa voidaan räätälöidä, etsiä sopivampaa työpaikkaa tai kyseeseen voi tulla myös uudelleenkoulutus. Autamme ammatillisen jatkosuunnitelman tekemisessä sopien yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Verve Vakuutuskuntoutuksen ammatillisen kuntoutuksen ohjaus- ja asiantuntijapalveluissa me teemme tiivistä yhteistyötä tarvittavien toimijoiden, kuten työnantajien, oppilaitosten, hoitotahojen ja vakuutusyhtiön kanssa.

Verve Vakuutuskuntoutuksen ammatillisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu heille, jotka liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi tarvitsevat tukea ja ohjausta työelämässä pysymiseksi, työhön palaamiseen tai uuden soveltuvan ammatin valintaan. Kuntoutusohjaus käynnistyy vahinkovakuuttajan toimeksiannosta, ohjaus on asiakkaalle maksutonta. Asiantuntijamme ovat kokeneita erityisosaajia. Hyödynnämme yksilöllisesti nykyaikaisia ohjauksen välineitä.

Käynnistämme palvelumme alkuhaastattelulla, jonka pohjalta yhdessä sovitaan tavoitteista ja etenemisestä. Aikaisempi työkokemus, osaaminen sekä erityisesti terveydentila vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissä.

Esimerkkejä ammatillisen kuntoutuksen keinoista:

  • Työkokeilu nykyiseen työhön tai uudelle alalle, kesto 1–6 kuukautta
  • Työhönvalmennus: Työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti
  • Lyhytkestoiset kurssit
  • Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin
  • Yritystuki soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoimintasi muuttamiseksi
  • Työtä helpottavat apuvälineet tai laitteet


Ole yhteydessä, autamme mielellämme ja kerromme lisää palveluistamme:

Palvelupäällikkö Katja Manousos
puh. 044 700 2613
katja.manousos@verve.fi