Skip to main content
kirsironka

kirsironka

Verve Vakuutuskuntoutuksen vuoden ensimmäisessä webinaarissa pohdittiin nuoren ammatillisen kunto…
Kuntoutusasiantuntijan työnkuva on laaja. Näin kertoo jo viidettä vuotta Verve Vakuutuskuntoutuks…