Skip to main content
Vakuutuskuntoutuksen uraohjaus. Opiskelija kannettavan tietokoneen ääressä.

Lähihoitajasta insinööriksi – kohti uutta uraa vakuutuskuntoutuksen uraohjauksen avulla

Mitä kuuluu Johanna Nummikorpi? Haastattelimme Johannaa jo muutama vuosi sitten hänen osallistuttuaan Verve Vakuutuskuntoutuksen Kipuohjauspalveluun, jonka myötä hän sai ymmärrystä kroonisen kivun kanssa elämiseen, oppi tunnistamaan omia voimavarojaan ja hyödyntämään erilaisia keinoja kivun hallintaan. Nyt vuorossa on uuden uran löytäminen ja apuna vakuutuskuntoutuksen uraohjaus.

Kipuohjauksen jälkeen Johannan kuntoutuspolulla seurasi työkokeilu. Sen kautta kuitenkin huomattiin, ettei vanha työ lähihoitajana onnistu kokoaikaisesti. Työkokeilun päättyessä maaliskuussa 2021 lähti liikkeelle uusi vaihe Johannan kuntoutuksessa: oli löydettävä uusi ammatti.

Johanna Nummikorpi. Vakuutuskuntoutuksen uraohjaus ja uusi ura.
Johanna opiskelee nyt insinööriksi vakuutuskuntoutuksen uranohjauksen auvlla.

Uuden työuran hahmottaminen ja sen pariin johtavalle polulle löytäminen vaatii pohdintaa ja joskus myös ponnisteluja. Käytännössä vakuutuskuntoutuksen uraohjaus osana ammatillista kuntoutusta etenee näin:

  • Kuntoutusasiantuntijan kanssa voi keskustella siitä, mitkä ovat omat kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet kouluttautua
  • Täysin uusi ammatti, jatkokouluttautuminen tai erikoistuminen omalla alalla? Nämä ovat vaihtoehtoja, joista keskustella!
  • Kun uusi ala on kiikarissa, voidaan tarvita vielä lääkärin tarkastuksia tai soveltuvuuden arviointia ja oppimisedellytysten testausta vakuutusyhtiön päätöstä varten
  • Mihin kouluun suunnata? Verven kuntoutusasiantuntija auttaa tarvittaessa oppilaitoksen valinnassa, hakuprosessissa ja opintojen aloittamisessa

Ammatillisen kuntoutuksen ja siihen liittyvän uraohjauksen tavoite on palata työelämään. Jos aiempi työnkuva ei enää sovi kuntoutujalle, etsitään uusia ratkaisuja niin työnkuvan muutoksesta kuin tarvittaessa myös uudelleenkouluttautumisesta. Se, kuinka paljon ja minkä asteista uutta koulutusta tarvitaan, on aina tapauskohtaista.

Johanna olisi ensisijaisesti halunnut jatkaa vanhassa työssään tai ainakin samalla alalla. Työkokeiluissa ei kuitenkaan löytynyt sellaista työnkuvaa, jota Johanna olisi pystynyt hoitamaan kokoaikaisesti. Osa-aikainen lähihoitajan työ ei tuntunut taloudellisesti järkevältä vaihtoehdolta pitkällä tähtäimellä.

Kun ovi sosionomiopintoihin ei auennut, inspiraatio uuteen uraan löytyi lähipiiristä

Johanna hahmotteli vaihtoehtojaan kuntoutusasiantuntija Katja Manousoksen kanssa. Ensin pohdinnassa oli sosionomin ammattikorkeakouluopinnot, mutta sen lisäksi Johanna nosti esiin kiinnostuksen insinööriopintoihin.

“Ensimmäisen kerran hain sosionomiksi. Kun en sinne päässyt, en lähtenyt uudelleen yrittämään, vaan totesin, että nyt on hyvä keksiä jotain ihan muuta.”

Johannan perheestä löytyy kaksi insinööriä, mikä rohkaisi häntä tavoittelemaan insinöörin opintoja. Tuki lähipiiristä ja perheenjäsenten esimerkki antoi motivaatiota yrittää uudelle alalle.

Lähihoitajan työhön rakentuneen työkokeilun jälkeen Johanna kävi läpi terveysselvityksiä ja sai vielä hoitoa liikenneonnettomuutta seuranneeseen kipuoireyhtymään, CRPS:ään. Vuoden 2022 puolella päästiin pohtimaan uutta ammattia ja opintojen aloitusta tarkemmin, kun myös vakuutusyhtiö Fennia antoi vihreää valoa uuden ammatin opiskelulle.

Avoimen AMK:n kurssit ja valmennuskurssi toivat itsevarmuutta ja luottamusta opintojen aloittamiseen

Kuntoutusasiantuntija Katja Manousos auttoi Johannaa pohtimaan alan valintaa ja valittavaa opintosuuntaa insinööriopinnoissa. Hän oli tukena myös tarvittavissa soveltuvuusselvityksissä ja lääkärintarkastusten järjestämisessä vakuutusyhtiötä varten.

Katja oli yhteydessä myös ammattikorkeakouluun, johon Johanna aikoi hakea opiskelemaan. Katja, Johanna ja ammattikorkeakoulun edustaja pohtivat yhdessä, mitä kursseja Johannan kannattaa ensimmäisenä lähteä suorittamaan saadakseen itselleen varmistusta alan sopivuudesta.

Avoimen ammattikorkeakoulun kursseja talven 2022-2023 aikana suoritettuaan Johanna varmistui siitä, että insinööriopinnot lähtevät sujumaan ja kiinnostavat häntä. Opintojen suorittaminenkin onnistui käytännössä, mahdollisesti muuttuva terveydentilakin huomioiden.

“Avoimen kursseja suorittaessa tuli vielä muita terveyshuolia väliin, juuri kun oli yksi isompi kurssi menossa. Ilmoitin itse aktiivisesti siitä, että tämä kurssi jää ehdottomasti kesken, koska en tässä tilanteessa pysty, jaksa ja kykene. Se rakensi luottamusta molemmin puolin, että itse pystyin kertomaan ja viestintä ja asian hoitaminen vakuutusyhtiön kanssa sujui hyvin.”

Katja auttoi Johannaa hakeutumaan vakuutusyhtiö Fennian tarjoamalle valmennuskurssille, joka auttoi pääsykokeisiin valmistautumisessa ja alaan tutustumisessa entisestään. Johanna läpäisi pääsykokeet ja pääsi aloittamaan tuotantotalouden insinööriopinnot Centria Ammattikorkeakoulussa syksyllä 2023.

Opinnot sujuvat hyvin etänä ja koululta löytyy joustoa myös terveydentilan niin vaatiessa

Kipuoireyhtymä tuo Johannalle haasteita liikkumiseen ja fyysisesti lähihoitajan työtä kevyemmät insinöörin työtehtävät vaikuttavat sopivan Johannalle hyvin. Hän opiskelee pääsääntöisesti kotoa käsin ja on ollut tyytyväinen siihen, miten opinnot ja yhteydenpito opiskelutovereiden ja opettajien kanssa sujuu.

Tulevaa työtä pohtiessa, Johanna kaipaa työtehtäviin ja arkeen myös sosiaalista ulottuvuutta:

“Tykkäsin työstäni hoitajana lähellä ihmisiä. Ja ajattelen nytkin, että haluan jatkossakin olla tekemisissä ihmisten kanssa, en istua yksin konttorissa, mutta toisaalta myös, että haluan vähän vähentää sitä vastuuta toisista ihmisistä. Odotan sitä, että voi keskittyä vähän erilaisiin asioihin siinä kommunikaatiossa.”

Johannalla on luvassa vielä yksi leikkaus kesken ensimmäisen opiskeluvuoden. Avoimen AMK:n kurssien suorittaminen kuitenkin antoi Johannalle itsevarmuutta ja uskoa siihen, että myös terveyshaasteiden koetellessa opinnot järjestyvät. Hän on jo keskustellut opinto-ohjaajan kanssa ja saanut sovittua leikkauksen ajankohdan koulun joululomalle ja jutellut myös jo mahdollisesti tarvittavasta sairaslomasta joululoman jälkeen.

“Nyt kun tietää jo mitä odottaa, niin sitä rupesi ihan rohkeasti itse selvittelemään koulun kanssa, että miten opinnot järjestyy, kun tulee leikkaus, johon on pakko mennä. Joulu toki menee nyt sitten vähän erikoisemmissa merkeissä”, kertoo Johanna, joka suhtautuu tulevaan positiivisella ja toiveikkaalla mielellä.

“Olen ymmärtänyt, että ei sairaslomiinkaan opiskelut kaadu!”

Seuraavaksi Johanna ja Katja keskustelevat vielä säännöllisesti opintojen etenemisestä, mahdollisista harjoittelupaikoista, kesätöistä tai kesäkurssien suorittamisesta, ja lopulta työelämään siirtymisestä valmistumisen jälkeen. Verve Vakuutuskuntoutus on Johannan tukena aina työelämään siirtymiseen asti.

“Kun rupesi tuntumaan, että en ole enää jatkuvasti kipeä, niin alkoi tulla oikein sellainen vimma, että pitäisi päästä jotain tekemään”, Johanna kertoo.

“Se on mielenterveydellekin todella tärkeä asia, että kun tuntee, että nyt pystyn, niin silloin saa mahdollisuuden pystyä.”

Ammatillinenkuntoutus, uraohjaus, vakuutuskuntoutus