Skip to main content
Traktori pellolla. Uusi ammatti vakuutuskuntoutuksen avulla.

Uuteen työhön vakuutuskuntoutuksen avulla – Kari Niemelä kouluttautuu nyt Oulussa uuteen ammattiin

Kari Niemelä oli tehnyt samaa metallityötä jo 25 vuotta, samalla pyörittäen hevostilaa puolisonsa kanssa. Maatilan työssä hän joutui onnettomuuteen, joka esti palkkatyössä jatkamisen. Nyt Niemelä opiskelee vakuutuskuntoutuksen tuella uutta ammattia ammattikorkeakoulussa, mutta tie uuteen ammattiin ei ollut aivan yksinkertainen.

Hankala alku ja pitkäaikainen työpaikka vaakalaudalla

Kun Niemelä joutui onnettomuuteen maatilansa töissä, oli työpaikalla käynnissä yhteistoimintaneuvottelut ja moni työpaikka oli vaakalaudalla. Niemelä loukkasi hevostilalla työskennellessään käsivartensa ja sai lääkärin vastaanotolla kuulla, että kättä joudutaan operoimaan muassa kromikobolttiseoksella.

Tämä oli huono uutinen, sillä Niemelän työssä toimittiin vahvojen magneettikenttien lähellä. Työterveyshuollossa osoittautuikin nopeasti, että loukkaantuneessa kädessä nyt olevan metallin vuoksi, Niemelä ei voisi jatkaa tuttua ja mieluisaa työtään, jota oli tehnyt 25 vuotta.

Työterveyshuollosta Niemelän tiedot laitettiin eteenpäin vakuutusyhtiöön. Tulkinnassa kuitenkin päädyttiin siihen, että työnantajan vakuutuksesta ei voida korvata kuntoutusta tai uusien työtehtävien etsintää, sillä tapaturma ei ollut sattunut palkkatyössä, vaan sivutyössä maatilalla. Niemelä joutui selvittelemään tilannetta. Tilanne oli huolestuttava: pitkäaikainen työpaikka ja tulevaisuus olivat vaakalaudalla. Niemelä otti yhteyttä maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan. Sieltä Niemelä sai nopeasti vihreää valoa ja asia lähti etenemään.

Selvittelyjen ja tarkastusten jälkeen Niemelä pääsi Melan tukemana kuntoutuspalveluiden piiriin ja fysioterapiaan kuntouttamaan kättään. Melan ja Verve Vakuutuskuntoutuksen yhteistyö ammatillisen kuntoutuksen selvittelyissä alkoi kesällä 2021. Pohdinnat tulevaisuuden työurasta alkoivat syventyä. Niemelä askarrutti, mistä löytyisi uusi ura tai työpaikka, kun vanhassa työssä jatkaminen oli mahdotonta?

Oppisopimuksella uuteen ammattiin myyntityön parissa

“Pieni paniikki siinä oli päällä”, Niemelä toteaa, vaikka haastatteluhetkellä miehen olemuksessa ei näy enää häivähdystäkään huolestuneisuudesta.

“Jokin uusi ammatti olisi keksittävä: myyntityö oli aina kiinnostanut ja siksi päädyin oppisopimukseen Viestimedialle. Keskustelujen jälkeen sieltä pyydettiin töihin.”

Niemelä toimi tilanteessa oma-aloitteisesti. Hän sai järjestettyä itse itselleen tutusta yrityksestä oppisopimuspaikan työskennellen myynnin tehtävissä, ja aloitti oppisopimusopinnot paikallisen kauppaoppilaitoksen kautta. Oppisopimuspuitteiden tukeminen ja selvittely olivatkin ensimmäisiä tehtäviä, kun toimeksianto saapui Melalta Verve Vakuutuskuntoutukseen.

Oppisopimusajan edetessä Niemelä kuitenkin huomasi, että työ ei vastannut hänen odotuksiaan. Sen sijaan, että olisi päässyt liikkeelle ja tapaamaan ihmisiä, Niemelä istui työpäivät tietokoneen ääressä toimistossa soitellen puheluita.

“Puolen vuoden jälkeen totesin, että ei minusta ole istumaan kahdeksasta neljään toimistossa”, Niemelä kertoo.

Hän otti ensimmäisenä yhteyden opistoon, johon suoritti oppisopimusta, ja sen jälkeen Verve Vakuutuskuntoutukseen. Opistolla Niemelä keskusteli omista kiinnostuksenkohteistaan ja vaihtoehdoistaan. Niemelälle suositeltiin ammattikorkeakoulun polkuopintoihin hakeutumista.

Polkuopintoja voi suorittaa itsenäisesti verkossa ja suoritettuaan tietyn määrän opintopisteitä, voi hakea suoritettujen opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun. Näin Niemelä voisi opiskella itselleen uuden ammatin esimerkiksi talotekniikan alalta, joka LVI-alan perusopinnot aikoinaan suorittanutta Niemelää kiinnosti.

Niemelä asuu pienellä paikkakunnalla Pohjanmaalla ja siitäkin syystä polkuopinnot tuntuivat hyvältä vaihtoehdolta: useimmat ammattikorkeakoulun opintolinjat pitäisi lähteä suorittamaan esimerkiksi Ouluun.

Polkuopinnot ja niiden kautta koulutukseen hakeutuminen on verrattain uusi tapa päästä korkeakouluun. Verve Vakuutuskuntoutuksessa selvitettiin, kuinka polkuopinnot sopivat vakuutuskuntoutuksen palapeliin. Niemelä keskusteli niin opiston kuin Verve Vakuutuskuntoutuksen edustajien kanssa vaihtoehdoistaan, selvittäen samalla itse, millaisia vaihtoehtoja oli tarjolla ja missä kiinnostavia koulutuksia järjestettiin.

“Jos pääset sisään, opinnot kustannetaan”, kuului vakuutusyhtiön vastaus AMK-opintoihin

“Sitten tuli puhelu” Niemelä kertoo.

“Taustatietojani oli käyty vielä uudelleen ja kertaalleen läpi kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Lopputulos oli, että polkuopintoja selvitetään vielä, mutta voin mennä ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin, ja jos pääsen sisään, kustannetaan opinnot Melan toimesta.”

Ensisijaisena vaihtoehtona Niemelällä oli talotekniikan opinnot ja hän osallistui pääsykokeisiin 2022. Opintopaikka jäi silloin saamatta, mutta mahdollisuus edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta nousi uudelleen esiin, ja Niemelä pääsi polkuopintoihin.

Oulun Ammattikorkeakouluun aukesi myöhemmin täydennyshaku konetekniikan opintolinjalle. Niemelä päätti kokeilla vielä, jos pääsykokeiden kautta aukeasi suorempi reitti tutkinto-opiskelijaksi. Tällä kertaa Niemelä sai opiskelupaikan, ja suunnitelmat kohdentuivat konetekniikan puolelle.

Nyt Niemelä on opiskellut jo ensimmäisen vuoden opinnot insörinööriopinnot konetekniikan tutkinto-ohjelmassa auto- ja työkonetekniikan alalla. Päästyään sisään ja aloitettuaan opinnot, Niemelän olisi ollut mahdollista vielä vaihtaa linjaa talotekniikan opintoihin. Kuitenkin aiemmassa työssään ja maatilalla paljon työkoneiden kanssa toimineena hän on löytänyt konetekniikan opintoihin inspiraation. Opinnot suoritettuaan hän voi vielä suorittaa katsastusmiehen pätevyyden, joka avaa vielä uusia työllistymismahdollisuuksia.

Opinnot koostuvat lähinnä teoriakursseista, jotka tuntuvat pitkän työuran jälkeen haastavilta. Luovuttaa Niemelä ei kuitenkaan aio, vaan on juuri aloittamassa toista opiskeluvuottaan. Ensimmäinen vuosi on suoritettu jo kunnialla, joten Niemelältä löytyy itsevarmuutta jatkaa, vaikka kurssit ovat haastavia.

“Kovaa hommaa!” Niemelä toteaa opinnoista.

Uuden opiskelu kannattaa aina

Hän kuitenkin rohkaisee jokaista samaan tilanteeseen päätyvää tarttumaan mahdollisuuteen opiskella itselleen uusi ammatti.

Hän itsekin on ollut jo kerran aiemmin samassa tilanteessa: kolmekymppisenä hän joutui työpaikallaan tapaturmaan, jonka myötä tarjottiin mahdollisuutta kouluttautua uudelleen osana kuntoutusta. Tällöin Niemelä halusi kuitenkin jatkaa vanhassa työssään.

Jälkiviisaana Niemelä toteaa, että uuden ammatin opiskelu olisi ollut nuorempana helpompaa. Silloin aiemmista opinnoista olisi ollut lyhyempi aika, eivätkä teoriaopinnot olisi ehkä tuntuneet yhtä hankalilta kuin nyt.

Ammatillinenkuntoutus, uraohjaus, vakuutuskuntoutus