Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus kuntoutusohjaaja Jaana Ylitalo

“Kukaan ei tee kuntoutuksessa asioita yksin” – Jaana Ylitalo on tiimipelaaja, jolla on työkavereita Puutteenperälläkin

Jaana Ylitalo valmistui kuntoutuksen ohjaajaksi (AMK) vuonna 2001 ja on siitä lähtien työskennellyt Rovaniemellä Lapin sairaanhoitopiirin alueella kuntoutusohjaajana. Lokakuussa 2023 Jaana siirtyi Verve Vakuutuskuntoutukseen kuntoutusasiantuntijaksi ja tuo mukanaan pitkän työkokemuksen ja laajan verkoston pohjoisesta Suomesta.

Jaana on työskennellyt yli 20 vuotta koko Lapin alueella. Vuosien varrella Jaana on kerryttänyt kokemusta ja verkostoja laajasti. Hän on työskennellyt Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoidossa kuntoutusohjaajana keskittyen neurologisiin sairauksiin ja tapaturma-asiakkaisiin, kuten selkäydinvammat ja aivovammat sekä amputaatiot. Myös hengityshalvauspotilaiden kuntoutusohjaus on kuulunut työnkuvaan.  

Työssään Jaana on tehnyt laajasti verkostoyhteistyötä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja kattavasti koko palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa. Hän on työskennellyt erikoissairaanhoidossa eri erikoisalojen kanssa sekä vammaispalvelun, kuntoutuksen julkisten ja yksityisten palveluntuottajien, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Verve Vakuutuskuntoutuskin on Jaanalle entuudestaan tuttu yhteistyökumppani.

“Kuntoutuksessa kukaan ei tee asioita yksin”, Jaana tiivistää ajatuksensa verkostotyöskentelystä ja työnsä luonteesta.

Kuntoutusohjaajan työssä keskiössä on asiakas ja ympärillä laaja verkosto

Jaana on työssään Lapin sairaanhoitopiirissä ohjannut asiakkaita kuntoutuspolulla, oli kyse sitten terveydenhuollon, Kelan tai vakuutusyhtiön kautta toteutettavasta kuntoutuksesta. Työ on kokonaisvaltaista ja laajaa: kuntoutusohjaaja toteuttaa toimintakykyarvioita, arvioi apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarvetta, ja ohjaa oikeiden etuuksien ja palveluiden pariin.

Kuntoutukseen liittyy aina iso määrä eri toimijoita ja laaja verkosto onkin kuntoutusohjaajalle korvaamaton työn ja asioiden tehokkaassa hoitamisessa. Vervelle tullessaan Jaanalla on etunaan se, että hän tuntee Lapin alueen verkoston kuntoutuksen ja sote-kentän toimijat.

“Minulla on Lapissa jo valmiit verkostot, työkavereita on “puutteenperälläkin””, Jaana kertoo ja tarkentaa heti iloisesti, että “puutteenperä” ei ole tässä yhteydessä mikään tietty, oikea paikka, vaan hänen tapansa kuvata aluetta, jossa palvelut ovat tyypillisesti etäällä toisistaan.

Jaana on tottunut viestimään niin kuntoutuksen palveluntuottajien, sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa kuten vammaispalvelut ja kotihoito sekä apuvälinepalvelut. Apuvälineistä ja asunnonmuutostöistä puhuttaessa yhteistyötahoihin kuuluvat myös palveluita tarjoavat yritykset.

Myös vakuutuskuntoutuksen kyseessä ollessa kuntoutuspolku alkaa aina julkisen terveydenhuollon parista. Akuuttivaiheessa aloitetaan jo yhteistyö vakuutusyhtiön suuntaan asiakkaan asioissa. Asiakkaiden kuntoutuspolulla on mukana yksityisiä palveluntuottajia, mutta esimerkiksi apuvälinearvioissa hyödynnetään julkisen puolen apuvälinepalveluita.

Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusasiantuntijana työtä tehdään eri roolissa kuin Jaanan aiemmassa työssä, mutta olemassa olevat verkostot ja kokemus erikoissairaanhoidon kuntoutusohjauksesta auttaa hoitamaan käytännön asioita helpommin.

“Korvausasiat kulkevat nyt vakuutusyhtiön kautta, mutta olemassa olevat verkostot auttavat hoitamaan käytännön asiat helpommin”, Jaana tiivistää. “Tärkeintä on, että ihmisen arki saadaan toimimaan ja kyllä asioilla on yleensä tapana järjestyä.”

Yhdistysaktiivi, joka haluaa vaikuttaa ammattikuntansa tärkeisiin asioihin

Jaanalle työ on myös harrastus: vapaa-ajallaan hän toimii Kuntoutusohjaajat ry:n puheenjohtajana vaikuttaen aktiivisesti alan kehitykseen ja sääntelyyn. Ammattiyhdistyksen kautta Jaana pääsee osallistumaan työryhmiin ja ajamaan tarvittavia muutoksia lausuntojen ja kannanottojen kautta.

“Viimeisimpänä voisin mainita kuntoutusohjausnimikkeistön päivityksen”, Jaana kertoo. “Uusi nimikkeistö tuli voimaan huhtikuussa 2023. Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ovat osa kansallisia tietorakenteita ja niitä hyödynnetään rakenteisessa kirjaamisessa. Nimikkeistöt yhtenäistävät käsitteitä ja termistöä.”

Mahdollisuus jatkaa luottamustehtävissä oli Jaanalle tärkeää myös Vervelle siirtyessä. Verve mahdollistaa työntekijöilleen joustavasti oman työn järjestelyä, ja yhdistystoiminta työn ohessa onnistuu hyvin.

Yhdistystausta on antanut Jaanalle myös mahdollisuuden laajentaa verkostoaan maanlaajuiseksi. Hän kertoo tapaavansa yhdistyksen säännöllisillä koulutuspäiville paljon kuntoutusalan toimijoita ja kuntoutuksen palveluntuottajia. Viestintäyhteistyön myötä hänellä on tiiviit yhteydet Kelaan ja kuntoutusalan verkostoon.

“Vakuutuskuntoutuksessa on hyvä hyödyntää kattavasti koko palvelujärjestelmää, esimerkiksi pariskunnille ja perheille suunnattua kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssitoimintaa, joka täydentää kuntoutuksen kokonaisuutta ja tukee asiakasta ja hänen läheisverkostoa. Yhdistelemällä ja yhteistyöllä tulee yleensä hyviä tuloksia.”

Jaana on työssään ihmisen asialla: hän painottaa, että kuntoutusohjaajan ja nyt kuntoutusasiantuntijan työssä merkittävintä on kohdata ihminen. Kuntoutusasiantuntijan tärkeä tehtävä on luoda asiakkaalle tunne siitä, että hän on tullut nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

“Tärkeää on saavuttaa asiakkaalle arvokas, hyväsisältöinen elämä, toimintarajoitteista huolimatta”, Jaana tiivistää.Artikkelin kuva: Jarno Niemi