Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutuksen yhteistyökumppani Kruunupuisto sijaitsee Punkaharjulla hulppeissa maisemissa. Kuva: Jussi Silvennoinen

Aivovammakuntoutujan arviointipalvelu Kruunupuistossa

Aivovamman saaneen ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn arviointi on tärkeä ja olennainen osa kuntoutusprosessia. Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä arjen toiminnoista, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, kommunikoinnista ja työstä. Työkyky puolestaan viittaa siihen, miten hyvin henkilö pystyy tekemään työtään tai osallistumaan työelämään. Aivovamma voi aiheuttaa monenlaisia toimintakyvyn ja työkyvyn heikentymiä, kuten fyysisiä, kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia muutoksia. Siksi on tärkeää arvioida aivovamman vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti.

Aivovamman erilaiset oireet, kuten fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn muutokset sekä tunne-elämän säätelyvaikeudet ja väsymysherkkyys, vaikuttavat usein työ- ja toimintakykyyn. Moniammatillinen työryhmä auttaa selvittämään jäljellä olevaa työkykyä ja toimintakykyä. Arviointipalvelu on tarkoitettu aivovamman saaneelle kuntoutujalle, jonka työ- tai toimintakyvyn edellytyksiä tarvitsee arvioida esimerkiksi opiskelua, työelämään siirtymistä tai työelämään paluuta suunniteltaessa. Arvioinnin kesto on yleensä viisi päivää.

Verve Vakuutuskuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä Punkaharjulla kauniissa ympäristössä sijaitsevan Kruunupuiston kanssa. Aivovammakuntoutujien työ- ja toimintakykyedellytysten arviointipalvelu järjestetään yhteistyössä, Kruunupuiston tiloja hyödyntäen.

Aivovamman saaneen ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn arviointi on tärkeä osa kuntoutusprosessia. Se auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja haasteita sekä määrittämään kuntoutuksen tarpeen ja tavoitteet. Arviointi on myös hyödyllinen seurannan väline, jolla voidaan arvioida kuntoutuksen vaikuttavuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia suunnitelmaan. Arviointi on avain parempaan elämänlaatuun aivovamman jälkeen.

Pyrimme järjestämään ajankohdan mahdollisimman pian arviointijaksolle.


Lisätietoja antavat

Mari Sarjanen, psykologi, Kruunupuisto
Puh. 040 684 6552 tai mari.sarjanen@kruunupuisto.fi

Juha-Matti Pesonen, kuntoutusasiantuntija, Verve
Puh. 044 700 2050 tai juha-matti.pesonen@verve.fi