Skip to main content

Kohti mielekästä arkea ja työtä liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista huolimatta

Verven asiantuntijapalvelut liikenne- ja tapaturmavakuuttajille ja -vakuutetuille auttavat löytämään ja toteuttamaan parhaat ratkaisut työelämässä pysymiseen tai sinne palaamisen tueksi, kun työkyky on heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. 

Verven laaja-alainen osaaminen mahdollistaa räätälöidyt palvelut 

Verve-ryhmittymän laaja kuntoutusalan osaaminen on valjastettu vakuuttajien palveluihin. Arvioimme jokaisessa toimeksiannossa vakuuttajan toiveet ja kuntoutujien yksilölliset tarpeet. Pohdimme, miten räätälöimme sopivan palvelukokonaisuuden kuntoutujalle, jotta suuntaa kohti työelämää olisi mahdollista lähteä rakentamaan. On sitten kyse jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn edellytysten arvioimisesta tai uuden ammatin valinnasta, sovimme vakuuttajan kanssa yhdessä tilanteeseen parhaiten sopivan palvelun.

Keskiössä on aina kuntoutujan aktiivisen oman toimijuuden tukeminen ja jäljellä olevien voimavarojen löytäminen. Asiantuntijoillamme on osaamista niin vaativasta palveluohjauksesta sosiaali- ja terveydenhuollon viidakossa kuin kokonaisvaltaisesta ura- ja ammatinvalinnanohjauksesta alati muuttavassa koulutusjärjestelmässä. Meillä on osaamista myös yrittäjien tukemiseen tilanteissa, joissa terveydentila haastaa yrittäjänä toimimista. 

Hipaisu rohkaisee ja antaa toivoa tulevaisuuteen

Verven mission mukaisesti tuemme ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palaamaan työelämään ja pysymään siellä. Mitä varhemmin olemme tukemassa kuntoutujaa takaisin työhön, sitä pontevammin ehkäisemme syrjäytymistä. Keskustelua työstä voi käydä kuntoutujan kanssa jo varhain vammautumisen jälkeen lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla, mikäli kuntoutuja on valmis tietoa ja tukea ottamaan vastaan. Ja aika moni on. Tämän olemme todenneet viimeisen vuoden aikana, kun olemme onnistuneesti käyneet ”hipaisemassa” vastavammautuneita. Kokemus vastavammautuneen Työhönpaluun kartoitus -palvelusta eli Hipaisusta on osoittanut, että motivoiva keskustelu rohkaisee ja antaa toivoa tulevaisuuteen. Tämän on mahdollistanut tiivis yhteistyö ja kumppanuus vakuuttajien ja julkisen terveydenhuollon kanssa.

Osaamista jakamalla varmistetaan ja vahvistetaan kuntoutuksen tasalaatuinen asiantuntijuus

Meillä Vervessä on vahva osaamisen jakamisen kulttuuri. Yhteinen pohdinta ja oppiminen tapahtuu case-työskentelyryhmissä, foorumityöskentelyllä sekä Verve Akatemian valmennuksella. Vakuuttajien toimeksiannoissa on huomioitava kuntoutus- ja korvausjärjestelmien erityispiirteet. Kokeneet mentorimme tukevat case-työskentelyssä uudempia asiantuntijoita, jotta kukaan ei jää haastavien asioiden kanssa yksin. Foorumityöskentelyllä arvoimme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti. 

Verve Akatemialla haluamme tukea asiantuntijoidemme jatkuvaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. Verve Akatemian lääkinnällisen kuntoutuksen ensimmäinen ryhmä starttasi tämän vuoden keväällä ja seuraava ryhmä heti vuoden 2021 alusta. Akatemia on suunnattu liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen asiantuntijoille sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja terapiapalveluiden työntekijöille koko Verve-konsernissa. Konserniin kuuluvat Verven lisäksi Verve Terapia, Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Kruunupuisto sekä Neuropiste. Haluamme varmistaa, että ajatuksemme työkytköksestä jo lääkinnällisen kuntoutuksen varhaisessa vaiheessa on vahvasti mukana kaikkien työntekijöidemme työotteessa.

Työn tulokset näkyvät kuntoutujiemme palautteissa. Kun pitkäjänteisen uraohjauksen ja työkokeilujen jälkeen kuntoutujalle löytyy uusi ammatti ja koulutuspaikka, voimme kiitollisena ottaa vastaan kuntoutujalta saadun palautteen ratkaisukeskeisestä ohjauksesta ja hänen tilanteeseensa paneutumisesta. Joskus etapit ovat pienempiä, mutta merkitykseltään isoja, esim. Kipuohjaus -palvelussa kuntoutuja on oivaltanut vertaistuen avulla oman aktiivisuutensa merkityksen. Se, että uskaltaa lähteä kokeilemaan uutta liikuntaharrastusta kivusta huolimatta, tukee pystyvyyden tunnetta mahdollisesti isompiin tavoitteisiin. Usko itseen ja muutokseen on näin syntynyt.

Kuntoutusta kasvokkain tai etänä

Koronavuosi on haastanut meitä kaikkia. Keväällä siirryimme etätyöskentelyyn ja kasvokkain tapahtuneet tapaamiset korvautuivat videoneuvotteluihin. Onneksi meillä oli kuntoutujille valmiina tätä varten jo välineet. On tärkeää tiedostaa, että kaikkea kuntoutusta emme voi siirtää, jotta vältetään keskeytyneet kuntoutusohjelmat ja kuntoutujien mahdollinen syrjäytyminen.  Haastavasta vuodesta riippumatta lähdemme rohkeasti ja toiveikkaina kohti vuotta 2021. Meillä on valmiina erinomaiset digitaaliset alustat, jotka tukevat kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta. Luotan myös yhteiseen työskentelytapaamme, jota olemme rakentaneet yhdessä kuntoutusasiantuntijoidemme kanssa. Tuemme ja ohjaamme kuntoutujaa kohti työelämää ja mielekästä arkea juuri hänelle räätälöidyin parhain palveluin.

Kirjoittaja Susanna Finne

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *