Kipuohjauspalvelusta työkaluja työelämää kohti kivusta huolimatta

Verven Kipuohjauspalvelu konkretisoi työhön paluun mahdollisuudet. Se auttaa tunnistamaan kivunhallinnan keinoja ja henkilökohtaisia voimavaroja. Verven moniammatillinen tiimi kertoo palvelun pilotista, mikä toteutettiin Oulussa loka-marraskuussa 2020.

Verven moniammatillinen tiimi, johon kuuluivat psykologi, kuntoutusasiantuntija, fysioterapeutti ja lääkäri antoivat kipukuntoutujalle tietoa

  • miten oppia elämään kivusta huolimatta mahdollisimman täyttä elämää 
  • miten löytää uusia voimavaroja tulevaisuutta kohti
  • miten rakennetaan kivunhallintasuunnitelma
  • millaisia lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja on olemassa. 

Kipukuntoutuja sai tietoa myös ammatillisesta kuntoutuksesta työhön palaamisen tueksi sekä vertaistukea muilta vastaavassa tilanteessa olevilta ryhmäläisiltä. Tämä kaikki auttoi kipukuntoutujaa pohtimaan omaa tilannettaan ja sitä kautta tunnistamaan omia voimavaroja sekä löytämään omaan työkalupakkiinsa uusia kivunhallintakeinoja. Ryhmä kokoontui asioiden äärelle 8 kertaa loka-marraskuussa 2020. Osa tapaamisista tapahtui kasvokkain ja osa verkon kautta. 

Moniammatillinen tiimi ohjasi kipukuntoutujaa tavoitteellisesti kohti tavoitteita

Verven moniammatillinen tiimi vei kipukuntoutujan kuntoutusta eteenpäin kokonaisuutena huomioiden ryhmän yhteiset tavoitteet sekä kipukuntoutujan omien arvojen mukaiset henkilökohtaiset tavoitteet. Yksi tärkeä näkökulma palvelussa oli saada liitettyä työ osaksi kipukuntoutusta. 

–    Kerroin kipukuntoutujille erilaisista koulutus- ja opiskeluvaihtoehdoista. Lisäksi kävin heidän kanssaan läpi työelämän toiveita ja tavoitteita sekä konkreettisia jatkosuunnitelmia. Yhteisissä keskusteluissa tavoitteet konkretisoituivat, jolloin kipukuntoutujalle muodostui käsitys siitä millaisin askelin edetä kohti tavoitteita, tiivistää Verven kuntoutusasiantuntija Katja Manousos omaa antiaan palvelussa. 

Työelämän askelmerkkien lisäksi on tärkeätä vahvistaa kipukuntoutujan omaa pystyvyyttä kivusta huolimatta sekä tuoda tietoa erilaisista kivunhallintakeinoista. 

–    Keskustelimme kipukuntoutujien kanssa erilaisista kehollisista kivunhallintakeinoista ja siitä, miten tärkeätä on olla tietoinen omasta kehostaan. Kävimme läpi liikunnan positiivisia vaikutuksia, hengityksen vaikutuksia kivun ja stressin hallintaan sekä monipuolisesti erilaisia rentoutumiskeinoja. Kipukuntoutujat saivat aiheeseen liittyviä välitehtäviä, joita kokeilivat kotioloissaan, kertoo Verven fysioterapeutti Pirjo Tuomi

Kipukuntoutujat vastasivat Kipuohjauspalvelun alussa ja lopussa kahteen kyselyyn: liikkumisen pelko ja psykologinen joustavuus. Vaikka kuntoutus oli kestoltaan lyhyt, oli positiivisia tuloksia nähtävissä. Tuloksissa ilahdutti erityisesti se, että monella oli liikkumisen pelko madaltunut. Liikkumisen lisäksi kipukuntoutujat saivat tietoa lääkkeettömistä hoidoista ja siitä, miksi sinnittely ei kannata. 

–    Kipukuntoutujat ovat tottuneet lääkkeellisiin hoitoihin, joten on suuri filosofinen muutos saada lääkkeettömät kivunhallintakeinot käyttöön. Lääkkeettömillä keinoilla voidaan saada samanlaisia tuloksia kuin lääkkeilläkin, mutta näillä ei ole sivuvaikutuksia eivätkä ne maksa mitään. Siinä kohtaa, kun lääkkeet eivät auta, lähdetään rohkeammin kokeilemaan myös muita keinoja. Lääkkeettömät kivunhallintakeinot tulivat hienosti esiin myös ryhmäläisten keskuudesta, jolloin se rohkaisi muitakin asiaan, kertoo Verven ammatillisen kuntoutuksen ylilääkäri Jari Turunen

–    Hyväksymis- ja omistautumisterapia (Acceptance and Commitment Therapy, ACT, suomeksi HOT) on osoittautunut toimivaksi hoitomuodoksi mm. kroonisissa kivuissa.  Tämän teorian veimme ryhmässä käytäntöön keskustelujen ja erilaisten harjoitusten avulla. Perusperiaatteena tässä on se, että sinnittelyn ja vastustamisen sijaan kipukuntoutuja hyväksyy kivun osana itseään. Hyväksymisen myötä vapautuneet voimavarat kipukuntoutuja suuntaa itselle merkitykselliseen elämään, avaa OYS:ssin kivunhoitoyksikössä psykologina toimiva Outi Rinnemaa HOTtia. 

Lisätietoja Kipuohjauspalvelusta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 Verve Vakuutuskuntoutus
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsink
i
puh. 044 700 2012, toimisto@verve.fi

© Vakuutuskuntoutus.fi. Powered by WWW Design.