Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus on Valtiokonttorin kumppani varusmiesten kevennetyssä kuntoutusselvityksessä.

Verve Vakuutuskuntoutus ohjaa nuoria varusmiespalveluksen keskeytyessä kevennetyn kuntoutusselvityksen keinoin

Verve Vakuutuskuntoutus ja Valtiokonttori ovat yhteistyössä kehittäneet kevennetyn kuntoutusselvityksen varusmiespalveluksessa lievästi vahingoittuneille tai palveluksen keskeyttäneille nuorille.

Varusmiesten vakuutuslaitoksena toimii Suomessa Valtiokonttori. Se huolehtii korvauksista tilanteista, joissa varusmiespalveluksesta on aiheutunut tapaturma tai sairastuminen. Vastuu koskettaa myös silloin, jos palveluksen myötä saatu vanha vamma tai sairaus pahenee. Suomessa varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 21 000 henkilöä.

Vakuutuslaitoksia sitoo lakisääteinen velvollisuus ammatillisen kuntoutuksen tarpeen selvittämiseen kolmen kuukauden kuluessa. Valtiokonttorin tavoite on ottaa koppi nopeammin tilanteesta, jossa on tunnistettu riski työhön tai opintoihin paalaamisen hidastumisesta tai estymisestä. Varusmiesten kuntoutustarpeen arviointi pyritään aloittamaan kahden kuukauden sisällä prosessin käynnistymisestä. Tavoitteena on käynnistää kuntoutusselvitys mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti.

– Palveluksesta aiheutuneen vamman tai sairauden aiheuttama rajoite opiskeluun tai työhön paluuseen voi olla merkittävä, joten pyrimme tässä osaltamme auttamaan arkeen paluuta palveluksen päätyttyä, kertoo kuntoutusasiantuntija Sanna Länkelä Valtiokonttorin vahingonkorvauspalveluista.

Kevennetty kuntoutusselvitys tarjoaa kohdennettua tukea oikea-aikaisesti ja syrjäytymistä ehkäisten

Kevennetyn kuntoutusselvityksen tavoitteena on aikaistaa syrjäytymiseen puuttumista ja turvata nuoren ansaintakykyä tulevaisuudessa.

– Tarvitun tuen luonne on aina yksilöllistä, joten tarpeisiin vaikuttavat esimerkiksi terveydentila, omat tavoitteet ja psyykkiset voimavarat. Toisaalta tilanteeseen liittyy myös edellytykset koulutukseen ja työelämään siirtymiseksi, asumisolosuhteet, taloudellinen tilanne, ihmissuhteet ja voimavarat kuten harrastukset, kuvailee Verve Vakuutuskuntoutuksen palvelupäällikkö Susanna Finne.

Jos kevennetyn kuntoutusselvityksen havaitaan, että korvattu vamma tai sairaus estää opintoihin tai aiempaan työhön paluun, voi kuntoutustoimet jatkua varsinaisena ammatillisena kuntoutuksena, kuten uudelleen koulutuksena. Ohjauksen ja neuvonnan lisäksi kuntoutusselvityksen puitteissa voidaan korvata myös työkokeilua, koulutuskokeilua, työpajajaksoa tai vaikkapa psykologin ammatinvalinnan ohjausta.

Ohjauksellinen tuki voi kohdentua uraohjaukseen, jolloin tehostetaan työnhakuvalmiuksia työpaikan tai työkokeilupaikan löytämiseksi. Uraohjaus voi myös sisältää koulutusvaihtoehtoihin tutustumista ja koulutushauissa auttamista. Näiden suunnitelmien todentumiseksi tukea voidaan antaa myös sopimus- ja rahoitusasioihin.

Painopiste voi rakentua yksilöohjauksen puolelle ja voimavarakeskeiseen otteeseen, jos yksilöllinen tilanne kaipaa ensin tukea itsetunnon, itsenäisyyden ja elämähallinnan rakentamiseen. Samalla tuetaan päätöksentekokykyä ja konkreettisten valintojen tekemistä.

Tilanteen mukaan varusmies voidaan ohjata myös sosiaalivakuutuksen palveluihin eli Kelan tai työvoimahallinnon asiakkaaksi.

Kevennetty kuntoutusselvitys sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä

Vuoden 2017 alusta alkaen on ollut voimassa uudistettu sotilastapaturmalaki, jonka myötä korvataan riittävän kattavasti varusmiespalveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä palveluksesta johtuvien vammojen tai sairauksien paheneminen. Kevennettyyn kuntoutusselvitykseen ohjattiin 80 varusmiestä palvelun suunnitteluvaiheessa vuosina 2017–2022.

Pääpaino palvelussa on ohjauksellisessa tuessa ja neuvonnassa, jotta koulutukseen ja työelämään kiinnittyminen sujuisi. Kevennetyllä kuntoutusselvityksellä on tavoitettu myös niitä varusmiespalveluksen keskeyttäneitä, joiden vamman rajoite on suhteellisen vähäinen. Lievemmissä tapauksissa painopiste on kohdistunut ohjaukselliseen tukeen. Valtiokonttori ja Verve Vakuutuskuntoutus arvioivat, että yksilöllisestä ohjauksellisesta tuesta tulevat jatkossakin hyötymään kymmenet varusmiehet löytääkseen paikkansa arjessa ja työelämässä.

– Palaute palvelusta on ollut hyvää ja tuki on koettu tarpeelliseksi, kun palvelus on saattanut päättyä yllättäenkin tapaturman satuttua eikä jatkosuunnitelmat välttämättä ole olleet selkeät, toteaa Sanna Länkelä Valtiokonttorista.


kuntoutusselvitys, vakuutuskuntoutus