Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus, blogi ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Taru Ottelin.

Vaikuttavuudesta kuntoutusasiantuntijan silmin

Ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuus liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutuksessa ei aina tarkoita työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Näistä poluista ja onnistumisista haluan teille kertoa.

Vaikka usein asiakkaillani on vaikeita vammoja, päätyvät he silti ammatillisen kuntoutuksen myötä työelämään tai opiskelemaan uutta ammattia. Joskus polut ovat mutkikkaita ja pitkiä. Tavoitteellisuus, motivaatio ja kekseliäät suunnitelmat voivat kuitenkin johtaa uskomattomiin lopputuloksiin.

Lahjomaton työn tulos

Olen alkanut järjestelmällisemmin seurata sitä, millaiseen lopputulokseen ammatillisen kuntoutuksen prosessit ovat päättyneet. Alkusysäyksenä seurantani käynnistämiselle oli henkilökohtainen oman työn tutkiskelu.

Usein työ on vaativaa ja säännöllisesti päällimmäisenä kokemuksena on sellainen tunne, ettei asiakkaille löydy ratkaisuja, eivätkä moninaiset ponnistelut johda mihinkään. Oman pikkutilastoni pitäminen on ollut merkityksellistä, koska se kertoo lahjomattomasti sen, että tällä työllä on merkitystä, ja työ johtaa tuloksiin.

Faktaa 20 asiakasprosessin lopputulemista

Tarkastelin kahtakymmentä viimeiseksi päättynyttä asiakasprosessia, joissa olen toiminut kuntoutusasiantuntijana. Osa prosesseista on ollut suhteellisen nopeita, ja osa suhteettoman pitkäkestoisia, suurin osa jotain siltä väliltä.

Näistä kahdestakymmenestä kahdeksan oli joko palannut tai siirtynyt työelämään! Tarkastelujoukosta viisi oli joko aloittamassa tai jatkamassa opintoja, kun seuranta Verve Vakuutuskuntoutuksessa päätettiin. Kuusi kahdestakymmenestä päättyi tilanteeseen, jossa työllistyminen ei näyttäytynyt realistiselta mahdollisuudelta, tai ei ollut onnistunut työllistymään edellytyksistä huolimatta. Yhden tilanne jäi epäselväksi.

Vaativaa, mutta vaikuttavaa ja tuloksellista ohjaustyötä

Kun tulin pitkästä aikaa katsastaneeksi tilastoani, hämmästyin itse, että suurin osa asiakkaista on löytänyt hienosti kantavan uuden suunnan! Pääsin irti tunteesta, että työni ei muka olisi vaikuttavaa ja tuloksellista. Vaativalta se edelleen usein tuntuu. Oman työn tarkastelu näinkin yksinkertaisen mittarin kautta nostaa mukavasti kuntoutusasiantuntijan häntää ja tietysti koko vakuutuskuntoutuksen merkitystä.

Onnistunut prosessi ei aina tarkoita työllistymistä avoimille työmarkkinoille

Painotan vielä, että se, että asiakas ei työllisty tai opiskele, ei yleensä tarkoita epäonnistunutta ammatillisen kuntoutuksen prosessia. Usein niissäkin tapauksissa on yritetty löytää asiakkaalle terveydellisesti sopivaa polkua työelämään.

Kaikkien kohdalla työkyky ei kuitenkaan riitä avointen työmarkkinoiden vaatimuksiin. Tällaisissa tilanteissa on usein löytynyt merkityksellisiä suunnitelmia esim. vapaaehtoistyössä, työtoiminnassa ja vertaisohjauksessa, joihin on mahdollista osallistua joustavasti ja pienellä työajalla.

Tässä onkin sitten aihetta ihan omalle blogillensa…

Kirjoittanut kuntoutusasiantuntija Taru Ottelin

Ammatillinenkuntoutus, Vaikuttavuus