Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus, Mona Kolkka-Veneskoski.

Moottoripyöräilevä toivon herättelijä

Haastateltavana Verven kuntoutusasiantuntija Mona Kolkka-Veneskoski

Mona toimi pitkään julkisella puolella aikuissosiaalityössä pitkäaikaistyöttömien parissa, kunnes kesällä 2022 siirtyi Vervelle kuntoutusasiantuntijaksi. Hänen työtehtäviinsä Vervellä kuuluu ammatillinen kuntoutus. Asiakkaat ovat liikenne- ja työtapaturmissa loukkaantuneita tai heillä on työstä aiheutunut ammattitauti.

Ennen kuin asiakas tulee tapaamaan Monaa vakuutusyhtiön toimeksiannolla, hän on ollut hoidettavana terveydenhuollossa ja hän on voinut osallistua esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen. Tapaamisen yhteydessä kartoitetaan asiakkaan työ- ja koulutushistoria sekä käydään läpi tarkemmin hänen osaamisensa ja kiinnostuksen kohteensa. 

Mona kertoo, että parasta hänen työssään on erilaisten ihmisten kohtaaminen. Toive ja tavoite on, että asiakas tavataan prosessin alkuvaiheessa henkilökohtaisesti kasvokkain. Ollaan isojen sekä asiakkaille ainutlaatuisten asioiden äärellä – työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa ja selvitellään, mikä on hänelle paras vaihtoehto, minkälaista polkua hän ohjautuisi parhaiten takaisin työelämään… Asiakasprosessien kesto vaihtelee viikoista jopa vuosiin, mikä tuo oman mausteensa työhön. Vuosia asiakkuus saattaa kestää, kun seurataan esim. asiakkaan opintojen etenemistä.

Monan työnkuva on laaja. Se voi sisältää niin asiakkaan työkyvyn arviointia kuin soveltuvan opiskelupaikan etsimistä. Hän työskentelee laajassa verkostossa, johon kuuluu asiakkaan tilanteen mukaan vakuutusyhtiön, sosiaali- ja terveydenhuollon, työnantajien kuin oppilaitostenkin edustajia. Mona korostaa, että ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuus on tärkeää. Työpariksi voidaan tarvittaessa ottaa Verven toimintakykykuntoutuksen asiantuntija, jonka kanssa voi pohtia tarkemmin esim. asiakkaan arkea tai työntekemistä helpottavia apuvälineitä.

Kaikki ammattilaiset tekevät työtään omista lähtökohdistaan paitsi koulutuksensa tuoman osaamisen myös persoonansa avulla. Monasta tämä on työn rikkaus; kaikki tuovat suuresti lisäarvoa tiimityöskentelyyn.

Monan kanssa samassa Verven tiimissä työskentelee pitkään alalla toimineita asiantuntijoita, joilla työuraa vakuutuskuntoutuksen parissa on jopa kaksikymmentä vuotta. Tiimi toimii valtakunnallisesti, mutta pitää tiiviisti yhteyttä ja tapaa etänä viikoittain.

Asiantuntijatyö olisi yksinäistä ilman tiimin tukea. Vaikka tiimi ja työkaverit ovat arvokkaita, Mona nostaa työnsä ykkösasiaksi asiakkaat. Parasta asiakastyössä on se, että kaikki tilanteet ja asiakkaiden polut ovat erilaisia. Koska asiakkaiden tilanteet ovat vaihtelevia ja haastavia, ihmissuhdetaidot nousevat tärkeään rooliin asiakastyötä tehdessä.  Monan työnä on usein toivon herättäminen – kaikesta löytyy valoa, jokaisen pilven takana paistaa aurinko. Osaaminen ja ammatillisuus ovat keskiössä. Monalle on työkokemuksen kautta tullut osaaminen suhteuttaa tilanteet; mahdollisuudet haetaan erilaisista tilanteista – surkuttelu ei auta ketään! 

Mona nollaa itsensä työpäivän päätteeksi hyppäämällä moottoripyörän selkään. Hän ajaa kotiinsa maalle, jossa nikkarointihommat ja puutarhan työt odottavat. Talvisin, kun moottoripyörän selkään ei pääse, päännollaukseen ja työasioiden unohtamiseen auttaa hyvä kirja ja villasukkien kutominen.