Skip to main content

Katja Manousos keskittyy työssään kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen – esittelyssä Verve Vakuutuskuntoutuksen uusi palvelupäällikkö

Katja Manousos on Verve Vakuutuskuntoutuksen uusi palvelupäällikkö. Palvelupäällikön roolissa hän hyötyy pitkästä kokemuksestaan erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä.

Kuntoutussuunnittelijasta palvelupäälliköksi

Katjan työura vakuutuskuntoutuksen palveluiden parissa lähti liikkeelle vuonna 2014 Vakuutuskuntoutus VKK:n kuntoutussuunnittelijana.

Työ muuttui vuosien mittaan maailman muuttuessa ympärillä ja yritys vaihtui VKK:sta Verve Vakuutuskuntoutukseksi. Ympäröivän maailman ilmiöistä digitalisaatio on vaikuttanut työn muuttumiseen joustavammaksi: nykyään kuntoutustyössä hyödynnetään paljon digitaalisia työvälineitä ja etäyhteyksiä. Digivälineistä huolimatta työn keskiössä on ollut kohtaaminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Verve Vakuutuskuntoutuksen tiimiä Katja kuvailee tiiviiksi yhteisöksi, jossa vuorovaikutus ja työasioiden jakaminen kollegoiden kanssa on tärkeää.

Katja on päässyt viime vuosina seuraamaan lähietäisyydeltä aiemman palvelupäällikön Susanna Finnen työtä, jonka koki hyvin mielenkiintoiseksi. Kun tuli mahdollisuus jatkaa Susanna Finnen työtä, Katja tarttui tähän tilaisuuteen mielellään. 

Palvelupäällikön arki on ensimmäisten viikkojen aikana herättänyt huomaamaan, miten paljon erilaisia tehtäviä palvelupäällikön työ pitää sisällään – jokainen työpäivä on Katjan mukaan erilainen.

“Koen, että vahvuutenani on pitää langat käsissä ja hallita kokonaisuutta, vaikka meneillään on samaan aikaan monta erilaista tehtävää. Työn rikkautena on työskentely erilaisten ihmisten parissa tavoitteena tuottaa laadukkaita palveluita vastaamaan tilaajan tarpeisiin.”

Katja Manousos, kuntoutusasiantuntija, Verve Vakuutuskuntoutus
Katja Manousos, uusi palvelupäällikkö, Verve Vakuutuskuntoutus

Palvelupäällikön roolissa erilaisten ihmisten kanssa työskentely on työn ytimessä

“Ihmisten kanssa tehtävä työ on aina ollut se, mitä haluan tehdä”, Katja kertoo.
Katjan koulutustaustaan kuuluvat sosionomin sekä kasvatustieteen opinnot. Yrittäjyyteen liittyvät asiat ovat olleet Katjalle aina tärkeitä ja työssään hän on työskennellyt lukuisien yrittäjäasiakkaiden kanssa ammatillisen kuntoutuksen asioiden parissa sekä suorittanut myös yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Katjan koulutustausta antaakin laajan ja kokonaisvaltaisen pohjan ihmisläheiseen työhön.

Katja on myös kouluttautunut työn ohessa lyhytterapeutiksi. Hän kokee sekä terapiakoulutuksen että lyhytterapeuttina tekemänsä asiakastyön antavan uudenlaista perspektiiviä vakuutuskuntoutuksen palveluiden parissa työskentelyyn ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

Katja näkee roolinsa merkittävimpinä tehtävinä esihenkilötyön ja tiimin kanssa työskentelyn, toiminnan jatkuvan suunnittelun ja kehittämisen sekä yhteistyön tilaajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

“Pyrin olemaan esihenkilönä helposti lähestyttävä ja huolehdin, että työn raamit ovat tiimille kunnossa”, Katja kertoo. Verve Vakuutuskuntoutuksella on Katjan näkemyksen mukaan hyvät edellytykset kehittyä ja tarjota yhä parempia palveluita:

“Näen positiivisena Verve Vakuutuskuntoutuksen tulevaisuuden. Meillä on jo nyt hyvä pohja, mistä ponnistaa – hyvä ja asiantunteva tiimi, josta löytyy paljon osaamista. Sitä kautta tuotamme palveluita parhaalla mahdollisella tavalla.”

Henkilöesittely, vakuutuskuntoutus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *