Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus blogi Paluu arkeen ja työhön

Paluu työhön

Palasin kesälomalta töihin. Ihmettelin hetken mistä ihmeestä aloittaisin työt. Lomalle jäädessäni tuntui siltä, että tekemättä jäi monta asiaa. Ennen lomaa ei tuntunut olevan aikaa eikä resursseja, ei oikeaa hetkeä niitä aloittaa. Tarkoitus oli, että näihin tartun sitten loman jälkeen pää nollautuneena ja aivot kirkkaina. Kesti hetken, myönnettäköön, että pari päivää, päästä vauhtiin loman jälkeen. Loppujen lopuksi solahdin työrytmiin ja kiinni arkeen aika nopeasti.

”Työhön paluun tueksi tarvitaan tietoa konkreettisista mahdollisuuksista.”

Tuemme työssämme takaisin työelämään asiakkaita, joiden työkyky on heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. Äkillisen liikennevahingon tai työtapaturman sattuessa arki pirstoutuu, eikä monikaan asia ole samoin kuin ennen. Tuttu ja turvallinen arki ei enää toistu, vaan vammoista riippuen jo sängystä ylös nouseminen voi olla haastavaa. Tuttu työyhteisö on yhtäkkiä poissa ja työn tuoma taloudellinen turva mahdollisesti myös huolettaa. Paluu arkeen, saati työhön, ei onnistu ihan noin vain kuten kesäloman jälkeen. Edessä voi olla isoja haasteita, eikä niistä selviä yksin. Emme saisi unohtaa näitä asiakkaita sairauslomalle, vaan kuntoutujan omatoimisuutta ja aktiivisuutta pitäisi tukea jo varhain esimerkiksi aktiivisella fysioterapialla sekä tiiviillä verkostoyhteistyöllä hoitotahon ja työpaikan kanssa. Toimintakykyä tukevin keinoin voidaan edistää sujuvaan arkeen palaamista. Rinnalla kulkijan eli kuntoutusasiantuntijan ohjaus ja tuki tässä vaiheessa on oleellista, jotta asiakas saa riittävästi tietoa konkreettisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.

”Mitä varhemmin ollaan liikkeellä, sen parempia tuloksia saadaan.”

Mitä varhaisemmassa vaiheessa olemme asiakasta tukemassa, sitä parempia tuloksia saamme työhön paluussa. Ja usein myös erittäin kustannustehokkaasti. Kun kuntoutusselvittelyihin ohjaudutaan liian myöhään, syntyy turhia ja vältettävissä olevia lisähaasteita ja kustannuksia. Lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla on perusteltua ottaa työelämä puheeksi. Työn merkityksestä keskusteleminen on tärkeää eikä sitä tarvitse pelätä kuntoutumisen alkuvaiheessa. Se voi vapauttaa ja auttaa näkemään lähitulevaisuuden mahdollisuudet. Ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat moninaiset ja keinoja kannattaa pohtia kuntoutusasiantuntijan kanssa. Varhaisella työhön paluun ohjauksella voidaan räätälöidä esimerkiksi osa-aikainen työkokeilu, jossa kuntoutuja pääsee kokeilemaan uutta itselleen mahdollisesti soveltuvaa työtä.

Loman aikana palaudutaan ja töihin palataan varmasti jonkin verran uudistuneena. Arki alkaa rullaamaan huomaamattamme ja ilman sen suurempia ponnistuksia. Mutta kun arki on muuttunut äkillisen liikenne- tai työtapaturmavahingon tai ammattitaudin vuoksi ja työkyky on uhattuna, tarvitaan paljon tietoa, tukea ja neuvontaa kuntoutumisen ja työhön palaamisen edistämiseksi. Sitä varten Verve Vakuutuskuntoutus on olemassa.

Kirjoittanut Susanna Finne