Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus, verkostotyö on kuin palapeli.

Verve Vakuutuskuntoutus moniammatillisessa verkostotyössä

Kokeneelta kuntoutusasiantuntijalta onnistuu kyllä yksin toimiminen, mutta toisinaan yhdessä tekeminen on mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Kukin osaamme oman tonttimme, ja enemmän tai vähemmän toisenkin tontista. Yhteistyön kautta välitämme tietoa ja osaamista, opimme toisiltamme ja samalla edistämme yhdessä asioiden etenemistä samaan suuntaan.

Verkostotyö on abstraktia, mutta samaan aikaan konkreettista ja henkilöitynyttä

Verkosto syntyy vuosien saatossa yhteisten asioiden myötä, osapuolten molemminpuolisen kunnioituksen, oppimisen ja hyödyn kautta. Tahot voivat verkostoitua Verve Vakuutuskuntoutus -yrityksen kanssa, mutta usein verkostojen yhteys on hyvin henkilöitynyttä. Pysähdyin pohtimaan verkostotyön luonnetta tuoreesti muistissani olevan kokemuksen myötä. Eräässä prosessissa tuli eteen tilanne, jossa tärkeän verkoston jäsenen tilalle tuli uusi henkilö. Yhteistyömme oli kuitenkin tullut hänelle tutuksi jo työhön perehdytyksessä, niinpä hänen kanssaan verkostoituminen oli helppoa ja yhteistyö käynnistyi luontevasti.

Toisinaan järjestämme itse tai osallistumme erityisiin verkostotapaamisiin, ”online” tai ”face to face”. Tavanomaisemmin verkostoa ei tarvitse erityisesti ylläpitää, vaan sen olemassaolo toteutuu luontevasti yhteisten asioiden kautta, mutta arkisenakin se on aina kumppanuutta syventävää ja innostavaa.

Kannattaa lisätä sitä, mikä toimii

Verkoston voimaa on helpointa kuvailla esimerkkitapauksen kautta. Ajatelkaa tilannetta, jossa asiakkaan yhteistyöverkostoon on kuulunut kotiväen ja vakuutusyhtiön lisäksi eri kuntouttajia ja hoitotahoja, kaksi eri koulua opettajineen ja opinto-ohjaajineen, työpaikkaohjaaja ja työvalmentaja, kotikunnan sosiaalityöntekijä sekä työkokeilutyönantaja. Tällaisessa tilanteessa osa verkostosta on ollut mukana asiakkaan polulla suhteellisen lyhyen aikaa ja verkosto on vaihtunut aina asioiden edetessä tai vaihtaessa suuntaa. Olen kokenut tärkeäksi, että Verve Vakuutuskuntoutus on pysyvä osa tässä paletissa ja asiakkaan polulla, ja säilyy koordinoimassa ja luomassa uutta verkostoa muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Kokemuksemme mukaan tämä on ollut merkityksellistä myös asiakkaalle.

Sekä verkostojen toimijat että kuntoutuja-asiakkaat hyötyvät joustavasta, mutta johdonmukaisesta toiminnasta, kun verkoston jäsenet tietävät toistensa suunnitelmista.

Verve Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusasiantuntijan vastuu verkostossa

Verve Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusasiantuntijana roolini on usein lankojen käsissä pitäminen, mahdollistaminen, verkoston yhteen saattaminen ja veturina toimiminen. Asiakasasioissa verkostossa toimitaan aina asiakkaan suostumuksella ja läpinäkyvästi. Usein asiakkaat ovat otettuja siitä, että näin moni ihminen tai taho on edistämässä juuri hänen asiaansa.

Kun tehdään yhteistyötä, säästytään päällekkäiseltä työltä. Yhteistyön myötä asiat usein myös sujuvat joutuisammin. Verkosto voi hyötyä kunkin erityisasiantuntijuudesta, ja asiakas hyötyy ja tulee kokonaisvaltaisesti huomioiduksi. Kuntoutusasiantuntijan näkökulmasta yhteistyö osaavien, eri alojen ihmisten kanssa, nyt vaan on antoisaa ja KIVAA!

Kirjoittanut Taru Ottelin