Verve Vakuutuskuntoutus, kuntoutusasiantuntija Susanna Raivio

Kuntoutusasiantuntija työssään

Haastateltavana Verven kuntoutusasiantuntija Susanna Raivio, Tampere

Susanna on toiminut Vervellä ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusasiantuntijana viime syksystä lähtien. Susanna on verveläisenä uusi, mutta hän työskennellyt kuntoutusasioiden parissa jo kolmekymmentä vuotta! Lukion jälkeen Susanna halusi ihmisläheisen työn – asiakaspalvelu ja ihmisten hyvinvointi kiinnostivat häntä. Hän aloitti fysioterapiaopinnot ja valmistui fysioterapeutiksi vuonna 1995. Hän työskenteli fysioterapeuttina yksityisellä terveydenhuollon palveluntuottajalla, perusterveydenhuollossa ja kuntoutuslaitoksessakin tavoitteenaan kuntouttaa asiakas toimintakykyiseksi ja omatoimiseksi työhön ja arkeen. Työssä tulivat tutuksi myös Kelan korvaama vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä apuvälineet ja asunnonmuutostyöt.

Susanna oli vuosituhannen vaihteessa äitiyslomilla ja silloin hän innostui jatko-opinnoista. Hän alkoi opiskella terveystieteitä Jyväskylän yliopistolla. Sieltä hän jatkoi Tampereelle, jossa opiskeli hallintotiedettä pääaineenaan ja sivuaineet löytyivät sosiaalivakuutuksen ja vakuutuskuntoutuksen piiristä.

Valmistuttuaan Susanna meni vakuutusyhtiöön töihin. Hän työskenteli 13 vuotta liikennevakuutuksen, ammattitautien ja työtapaturmien korvausten parissa. Työssä tarvittiin vahvaa osaamista lainsäädännöstä, lääketieteestä ja sairaanhoidosta sekä toimintakykykuntoutuksesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta. Töissä tulivat tutuiksi nykyiset asiakkaat – ja vaikean tapaturman kokeneet henkilöt, jotka olivat saaneet tapaturman seurauksena esimerkiksi selkäydinvamman, aivovamman tai vaikean kiputilan tai ammattitaudin työssä. Työssä tehtiin yhteistyötä vakuutusyhtiön sekä kuntoutuksen ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Vuonna 2022 Susannasta tuntui, että oli aika suunnata eteenpäin ja hänelle tuli mahdollisuus siirtyä Vervelle tekemään vakuutusyhtiöille ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijapalvelua. Vervellä Susannan asiakkaina on jo aiemmista työpaikoista tuttuja asiakasryhmiä. Susanna kohtaamista asiakkaista noin puolet ovat liikenteessä vammautuneita ja noin puolet työssä tai asepalveluksessa vammautuneita. Vervessä Susanna suunnittelee ja koordinoi heidän kuntoutustaan ja tekee suunnitelmat tulevaisuuden varalle – asiakkaan kanssa keskustellen, totta kai! Ja mikä parasta, tässä työssä asiakkaat tavataan kasvotusten! Tässäkin työssä on paljon verkostotyötä ja verkosto kootaan yksilöllisesti riippuen asiakkaan vammasta, hoitotahoista ja tarpeista. Verkostossa voi olla mukana kuntoutuspalvelun tilaavan vakuutusyhtiön lisäksi julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimijoita, lääkäreitä, terapeutteja, hyvinvointialueen sosiaalitoimen, työnantajien, koulujen ja oppilaitosten edustajia sekä asiakkaan omaisia.

Susannan työ ammatillisen kuntoutuksen parissa on monipuolista ja palkitsevaa. Työssä korostuu kyky kohdata eri ikäisiä asiakkaita, joilla on erilaisia työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia haasteita ja oikeanlainen, utelias asenne. Asiakkaina on niin lapsena tapaturmassa loukkaantuneita, joille suunnitellaan peruskoulun jälkeistä soveltuvaa ammattia ja aikuisena loukkaantuneita, joiden kanssa mietitään, pystyisikö kuntoutuksen jälkeen palaamaan omaan työhön ja minkälaisilla muutoksilla. Joskus vaihtoehtona on kouluttautuminen uuteen terveydelle sopivaan ammattiin ja työhön.

Susanna kertoo, että haluaa ottaa asiakkaan kokonaistilanteen huomioon mahdollisimman tarkasti ja hyväksyä myös sen, että aina ei ole yhtä oikeaa ratkaisua edetä asiassa. Asiakas on kohdattava aina avoimella ”en tiedä kaikkea” -asenteella. Asiakkaan asiassa edetään eteenpäin hänen kanssaan vuorovaikutuksessa. Tärkeintä on osata auttaa asiakasta omalla asiantuntemuksella löytämään oman polkunsa ja motivoida häntä eteenpäin.

Omassa työssä jaksamisessa auttaa vahva ammatillinen identiteetti. Susanna kertoo, että aivan tietoisesti jättää työt työpaikalle työpäivän jälkeen. Myös hyvä yhteishenki Verven tiimin kanssa auttaa – he pitävät säännöllisesti tiimipalavereja ja kehittämistilaisuuksia, joissa kehitetään palveluja ja toimintaa sekä käydään asiakastilanteita läpi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeässä roolissa. Liikunnasta saa energiaa ja Susannan saattaakin nähdä useasti liikkumassa – erityisesti lenkkipolulla metsässä ja talvella hiihtoladulla.

 Verve Vakuutuskuntoutus
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsink
i
puh. 044 700 2012, toimisto@verve.fi

© Vakuutuskuntoutus.fi. Powered by WWW Design.