Skip to main content
Kipukuntoutus toteutetaan kolmen kuukauden aikana, jolloin rTMS-hoito ja kipuvalmennus vuorottelevat.

Krooninen kipu ja paluu työelämään – uusi kipuvalmennus käytännössä

Verve ja Recuror ovat muotoilleet kipukuntoutukseen uudenlaisen kokonaisuuden, jossa yhdistyy aivojen kipua lievittäviä mekanismeja aktivoiva magneettistimulaatiohoito sekä psyykkinen ja fyysinen ryhmämuotoinen kipuvalmennus.

Uudessa kokonaisuudessa yhdistyvät tieteellisissä tutkimuksissa ja kokeiluissa vaikuttaviksi todetut hoitomuodot ja toiveena on saavuttaa samanaikaisuudella vahvempia ja parempia tuloksia kuin yksittäin ja eriaikaisesti toteutettavilla hoitotoimenpiteillä.

Recuror kipuklinikan johtaja ja fysiatrian erikoislääkäri Juhani Juhola ja tutkimusjohtaja, sairaalafyysikko ja lääketieteellisen fysiikan dosentti Anu Holm pitävät erityisen merkityksellisenä näiden kahden hoitomuodon toteutusta ajallisesti lähekkäin, mikä on aidosti asiakkaan näkökulmasta paras ratkaisu.

Magneettistimulaatiohoitoa toteutetaan Suomessa julkisella hyvinvointisektorilla, mutta jonot hoitoon saattavat olla varsin pitkät, jopa vuosien pituiset. Näiden hoitojen yhdistäminen tai limittäinen toteuttaminen ei useinkaan onnistu julkisessa terveydenhuollossa toisistaan erillisten prosessien ja aikatauluttamisen haasteiden vuoksi.

Kipukuntoutus toteutetaan kolmen kuukauden aikana, jolloin rTMS-hoito ja kipuvalmennus vuorottelevat

Uudessa kipukuntoutuksen mallissa kolmen kuukauden hoitojaksolle sijoittuvat kaksi viikon kestävää magneettistimulaatiojaksoa sekä yhtä aikaa etenevä ryhmämuotoinen kipuvalmennus. Valmennus pitää sisällään kahdeksan ryhmävalmennuskertaa ja toimintaa digitaalisella etäkuntoutusalustalla.

Kipuvalmennuksen ensimmäinen ryhmätapaaminen pidetään läsnämuotoisesti Turussa. Ryhmän kohtaaminen kasvotusten mahdollistaa tiiviimmän ryhmäytymisen, mistä on etua valmennuksen edetessä. Muut ohjaustapaamiset toteutetaan etämuotoisesti. Jakson loppuun on kaavailtu myös yhteistä päätöstapaamista, joka pidettäisiin Turussa.

Hoitojakso alkaa fysiatrian erikoislääkäri Juhani Juholan lääketieteellisellä arvioinnilla. Recuror toimii tässä kuntoutuspolun vaiheessa objektiivisena arvioijana ja ohjaa kipuvalmennukseen sellaiset kipupotilaat, jotka hyötyvät todennäköisimmin hoidosta.

Magneettistimulaation sisältävä kipukuntoutus soveltuu erityisen hyvin seuraaville ryhmille, mikäli heillä on lisäksi pitkittynyt hermokipu:

  • Henkilölle, jolle tavanomaisesta kipulääkityksestä ei ole saatu riittävää vastetta, lääkitys on sopimaton tai potilas pelkää lääkehaittoja.
  • Kipupotilaalle, jolle suunnitellaan fysioterapiaa jatkokuntoutuksena.
  • Fysioterapiassa olevalle potilaalle hoitoa tehostamaan.

Kun soveltuvuus palveluun on selvitetty, tehdään pään MRI-tutkimus eli aivojen magneettikuvaus, jota seuraa ensimmäinen magneettistimulaatiojakso. Samaan aikaan käynnistyy myös kipuvalmennus. Kyseessä on siis edistyksellinen ja aivoissa tapahtuvien muutosten kuvantamiseen perustuva hoitomuoto, johon yhdistetään järeämpi kipuvalmennuksen kokonaisuus.

“Magneettistimulaatiossa eli rTMS-hoidossa paikannetaan ensin magneettikuvan avulla aivojen alueet, joita hoidon aikana stimuloidaan. Kivunhoidon suunnittelu vaatii moniammatillisen tiimin näkemyksiä myös Recurorin puolella. Se, missä ja millaisena kipu ilmenee, vaikuttaa kivunhoidon toteutukseen, mutta myös hoitojen vaikutusten seurantaan”, kertoo Anu Holm. Recurorin moniammatillisen tiimin jäsenenä hän osallistuu yksilöllisten rtms-hoitosuunnitelmien laatimiseen.

Asiakasta hoidetaan magneettistimulaatiolla kerran päivässä viiden päivän jaksoissa, joita sisältyy tähän kipukuntoutuksen kokonaisuuteen kaksi. Yksi hoitokerta kestää kymmenestä kolmeenkymmeneen minuuttia.

Kipuvalmennuksen tapaamisissa kipuasiakkaiden tukena on erityisasiantuntijoista koostuva moniammatillinen tiimi, joka koostuu eri organisaatioiden edustajista. Verve Vakuutuskuntoutuksesta tiimiin osallistuu kuntoutusasiantuntijan roolissa Mona Kolkka-Veneskoski. Hänen osuudessaan valmennuksen painopiste on ammatillisen suunnan löytämisessä.

Moniammatillisen tiimin lääkärinä toimii Recuror kipuklinikan johtaja ja fysiatrian erikoislääkäri Juhani Juhola. Palvelun alussa hän myös arvioi valmennukseen ja hoitoon ohjautuvien asiakkaiden soveltuvuuksia. Tämä sujuvoittaa yhteyttä konkreettisen rTMS-hoidon ja valmennuksen välillä.

Neuropisteen fysioterapeutti Arja Toivomäki tuo tiimiin psykofyysisen osaamisen. Psykologin tehtävää luotsaa Verve Akatemiassa kouluttajana toimiva kipupsykologian asiantuntija ja työnohjaaja Eeva-Liisa Saari. Hän ohjaa hot-menetelmän myötä osallistujia löytämään tasapainoisempaa arkea kivusta huolimatta.

Tapaamisista potilaat saavat ohjausta kivun kanssa elämiseen sekä käytännön ohjeita fyysisiin ja psykologisiin harjoituksiin. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa osallistujat saavat mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan muiden kivun kanssa elävien kanssa. Yksilöllinen ohjaus voi painottua esimerkiksi ammatillisen tulevaisuuden suunnitteluun.

Kuntoutusjakson jälkeen laaditaan vielä yhteenveto kuntoutuksen onnistumisesta kunkin asiakkaan kohdalla. Kuntoutuspalautteessa voidaan suositella seuraavia hoitoja tai kuntoutuksen toimenpiteitä. Kipukuntoutuksen jälkeen asiakas voidaan esimerkiksi ohjata vielä ammatilliseen kuntoutukseen tai hänelle voidaan suositella vaikkapa jatkuvaa fysioterapiaa.

“Moniammatillinen kipuvalmennus tarjoaa asiakkaalle monipuolista tukea “, sanoo kuntoutusasiantuntija Mona Kolkka-Veneskoski, joka laatii parhaillaan selvitystä Verven 2020-2021 pilotoimista kipuvalmennusryhmistä ja vaikuttavuudesta.

“Aikaisemman kipuryhmän osallistujat ovat löytäneet ja kokeilleet uusia kivunhallinnan keinoja, ja kokeneet voimaantuneensa omiin vahvuuksiin ja pystyvyyteen. Osallistujien kehomyönteisyys on lisääntynyt ja vertaistuki on tarjonnut eheyttäviä kokemuksia”, tiivistää Mona pilottihankkeen jälkeen saatuja asiakaskokemuksia.

Mona Kolkka-Veneskoski jatkaa kipuryhmien pitkän aikavälin vaikutusten kartoittamista syksylle 2023, jonka jälkeen Verve julkaisee selvityksen tulokset. Tuloksia voidaan myös hyödyntää Recurorin kanssa pilotoitavan kipukuntoutuksen jatkokehittämisessä.


Lisää aiheesta:

Kivun hoidon uusi aika: Recuror ja Verve pilotoivat uutta hoitomuotoa
Recuror

Kipuvalmennus