Skip to main content
Kivun hoidon uusi aika: Recuror ja Verve pilotoivat uutta magneettistimulaation ja kipuvalmennuksen yhdistävää hoitomuotoa.

Kivun hoidon uusi aika: Recuror ja Verve pilotoivat uutta hoitomuotoa, jossa yhdistyy magneettistimulaatio ja kipuvalmennus

Kipuvalmennus, jossa yhdistyy kipuohjaus ja magneettistimulaatiohoito, on Verven ja Recurorin uudenlainen uraauurtavaa kipukuntoutuksen pilottipalvelu.

Krooninen kipu vaikuttaa eri lähteiden mukaan jopa miljoonan suomalaisen elämään ja pahimmillaan krooninen kipu vie työkyvyn. Tehokkaiden hoitokeinojen löytäminen ja yhä laajempi tarjoaminen vaikuttaa kipupotilaiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin, mutta myös kansantalouteen tukemalla kivun kanssa elävien työkykyisyyttä. Tämän intressin jakaa Verven ja Recurorin lisäksi myös vakuutusyhtiöt.

Verve ja Recuror pilotoivat nyt uraauurtavaa kipukuntoutuksen kokonaisuutta, jossa yhdistyy aivojen kipua lievittäviä mekanismeja aktivoiva magneettistimulaatiohoito sekä psyykkinen ja fyysinen ryhmämuotoinen kipuvalmennus. Menetelmässä yhdistyvät tieteellisissä tutkimuksissa ja kokeiluissa vaikuttaviksi todetut hoitomuodot ja toiveena on saavuttaa samanaikaisuudella vielä vahvempia kuntoutustuloksia kuin yksittäin tai erillisinä toteutettavilla hoitotoimenpiteillä.

“Verve ja Recuror tunnistivat yhteisen yhteiskunnallisen missionsa parantaa terapia- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta, sekä saattaa kipupotilaita tehokkaammin monipuoliseen arkeen ja takaisin työelämään”, Verven lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen valottaa projektin taustaa.

“Merkityksellistä on, että pystymme tuomaan aikajanallisesti lähekkäin nämä hoitomuodot, mikä on usein haasteena julkisessa terveydenhuollossa toteutetuissa magneettistimulaatiohoidoissa ja oheistoimenpiteissä. Mahdollisuus aikatauluttaa eri hoitomuodot rinnakkain eteneviksi, on aidosti asiakkaan kannalta paras ratkaisu, kuvailevat Recuror kipuklinikan johtaja ja fysiatrian erikoislääkäri Juhani Juhola ja tutkimusjohtaja, sairaalafyysikko ja lääketieteellisen fysiikan dosentti Anu Holm Recurorilta.

Alojensa erityisasiantuntijat Verve ja Recuror yhdessä kipuasiakkaiden asialla

Verveen on rakentunut vuosikymmenten varrella laajamittainen osaaminen kuntoutuskentältä. Vahinkovakuutusyhtiöille toteutetaan muun muassa ammatillista kuntoutusta ja toimintakykykuntoutusta sekä erilaisia arviointeja. Verve toteuttaa laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutusta, ja on pilotoinut omaa vakuutusyhtiöille suunnattua kipuvalmennustaan hyvin tuloksin.

Recuror puolestaan on mielenterveyden kuormituksen, psykiatristen ongelmien ja kroonisen kivun hoitoon erikoistunut klinikka. Recuror tarjoaa ensimmäisenä Suomessa rTMS-magneettistimulaatiohoitoa esimerkiksi masennuksen ja kivun hoitoon. Aivojen magneettistimulaatio on tutkitusti, ja esimerkiksi Eurooppalaisen asiantuntijakatsauksen mukaan, tehokas hoitomuoto hoitoresistentin neuropaattisen kivun hoitoon.

Nyt kaksi erityisasiantuntijatahoa yhdistävät omat, vaikuttaviksi todetut hoitomuotonsa uudenlaiseksi kivun hoidon konseptiksi. Ajatuksena on, että kipuvalmennus ja magneettistimulaatio toteutuvat samanaikaisesti, jolloin tulokset ovat paremmat kuin toteutettaessa samoja hoitoja omina, erillisinä kokonaisuuksinaan. Voit lukea tarkemmin uuden kivun hoito konseptin ja kipuvalmennuksen sisällöstä täältä.

Tavoitteena mahdollistaa kipuasiakkaan paluu työelämään

Asiakkaita kipukuntoutuksen pilottiin haetaan erityisesti vahinkovakuutusyhtiöiden kautta. Vahinkovakuutusyhtiöt rahoittavat ammatillista kuntoutusta esimerkiksi liikenneonnettomuuden jälkeen, jolloin tavoitteena on nimenomaan löytää reitti takaisin työelämää kohti.

Esimerkiksi liikenneonnettomuuspotilaat kärsivät usein kivuista, jotka saattavat kroonistua. Kroonistunut kipu madaltaa työkykyä pitkään, jopa pysyvästi. Kipua hoidetaan usein näissä tilanteissa lääkkeellisesti, mutta kroonistuneen kivun hoidossa lääkkeet eivät tarjoa välttämättä pitkäaikaista tehokasta apua ja vaste voi ajan mittaan heiketä. Pitkään käytettynä kipulääkkeet heikentävät ihmiskehon omia kivun torjunnan mekanismeja ja voivat jopa ylläpitää kipua. Juuri tähän pulmaan vastaa magneettistimulaatiohoito.

Magneettistimulaatiohoitoa on tarjolla Suomessa myös julkisella hyvinvointisektorilla, mutta jonot hoitoon ovat varsin pitkät, jopa vuosien pituiset. Kivun hoidossa julkisen puolen magneettistimulaatio ja ammatillisen kuntoutuksen hoitojaksot eivät myöskään ole yleensä toteutettavissa samanaikaisesti aikatauluhaasteiden vuoksi. Samanaikaisesti etenevillä hoidoilla saavutetaan Verven ja Recurorin havaintojen mukaan kuitenkin parhaita tuloksia.

Verven ja Recurorin yhteistyö laajenee nopeasti

Kipukuntoutuksen yhteisen hoitomallin lisäksi Verve ja Recuror ovat tunnistaneet muitakin mahdollisuuksia tehokkaalle yhteistyölle. Yhteinen missio mielen hyvinvoinnin palveluiden tuomisesta laajemmin saataville ja helpommin saavutettaviksi luo pohjaa erilaisille yhteistyökuvioille.

Seuraava askel yhteistyössä liittyy psykoterapiapalveluihin. Recurorilla on tarve kumppanille, joka voi joustavasti tarjota psykoterapiapalveluita heidän asiakkailleen ja Verven laaja psykoterapeuttireservi voisi palvella tätä tarvetta.

Toisaalta Verven tytäryhtiöllä Verve Terapialla on puolestaan tarvetta löytää konsultoivia psykiatreja tukemaan psykoterapeuttien osaamisen ylläpitoa. Verve Terapian tavoitteena on tarjota psykoterapeuttien työn tueksi mahdollisuutta konsultoida psykiatria esimerkiksi lausuntojen, lääkitysten ja muiden lääketieteellisten seikkojen tiimoilta. Yhteistyötä suunnitellessa on tunnistettu mahdollisuus Recurorin psykiatrisen osaamisen hyödyntämiseen Verve Terapian psykoterapeuttien tukena.


Lisää aiheesta:

Krooninen kipu ja paluu työelämään – uusi kipuvalmennuksen kokonaisuus
Recuror
Verve Terapia

Kipuvalmennus