Skip to main content

Kati auttaa kuntoutujaa löytämään pystyvyyden tunteen ja suunnan työelämässä ammatillisen kuntoutuksen keinoin

Kati Ruohola sai ensimmäisen kosketuksen vakuutuskuntoutuksen palveluihin työharjoittelussaan ja oikeastaan voi sanoa, että Kati on pitkän linjan tekijä Verve Vakuutuskuntoutuksessa. Kuntoutusasiantuntijan työnkuva on tuttua, sillä kokemusta ohjaustyöstä, ammatillisesta kuntoutuksesta on kertynyt vuodesta 2018 lähtien.

Katin ensimmäinen ammattinimike sotekentällä oli lähihoitaja. Lähihoitajana hän on työskennellyt hoitokodissa sekä kuntoutusosastolla osastosihteerinä. Sihteerin työssä kiinnostuin kuntoutuksesta, ja kouluttauduin työn ohessa kuntoutuksenohjaajaksi, Kati toteaa. Opintojen aikana vahvistui kiinnostus ammatilliseen kuntoutukseen ja hakeuduin harjoitteluun silloiselle Vakuutuskuntoutus VKK ry:lle, joka muuttui yrityskauppojen myötä Verveksi. Harjoittelun jälkeen työllistyin samaiseen paikkaan.

Katin työnkuva kuntoutusasiantuntijana on moninainen. Usein aamut alkavat tietokoneen ääressä ja kirjallisten tehtävien parissa, mutta päiviä rytmittävät myös asiakastapaamiset.

Toisinaan tapaan asiakkaita toimistolla, kun taas osa päivistä kuljettaa minut asiakkaideni moninaisiin työpisteisiin. Ammatillisen kuntoutuksen myötä he voivat työllistyä moniin eri paikkoihin – ruokakauppoihin, tehtaisiin, maatiloille, päiväkoteihin. Työviikkojen aikana liikun siis myös työpaikoilla, mutta tapaan asiakkaita myös digitaalisesti, Kati sanoo.

Lähivuosien aikana digitaalinen kuntoutustyö on saanut entistä suuremman roolin kuntoutusprosessissa. Katille digin tuomat mahdollisuudet kuntoutustyössä ovat olleet lähellä sydäntä. Tämä johdatteli hänet kirjoittamaan myös opinnäytetyönsä eVervestä, joka on Verve Vakuutuskuntoutuksessa käytössä oleva kuntoutuksen digialusta. eVerveä hyödynnetään esimerkiksi etätapaamisiin sellaisille asiakkaille, joille on luontevampaa tavata turvallisessa verkkoympäristössä.

-Digitaalisia kanavia pystyy hyödyntämään myös muuhun kuin etätapaamisiin. Asiakkaalla on käytössä oma kanava, jonne hän voi saada tehtäviä pohdittavaksi ennen seuraavaa tapaamista. Sieltä näkee myös kuntoutusprosessin etenemisen. Digitaalisen kanssakäymisen vuoksi kuntoutukseen ei tule ikään kuin taukoja vaan se pysyy jatkuvasti käynnissä, Kati kertoo.

Kuntoutusasiantuntija Kati Ruohola
Kuntoutusasiantuntija Kati Ruohola

Ammatillisessa kuntoutuksessa tunnistetaan omaa osaamista

Ammatillisen kuntoutuksen aloittavat henkilöt eivät vamman tai sairauden vuoksi pysty tekemään aiempaa työtään sellaisenaan kuin sitä ovat tehneet. Osalle lähdetään etsimään kokonaan uutta ammattia, kun taas joskus voidaan muokata työnkuvaa sellaiseksi, että omassa työssä jatkaminen on mahdollista. Ammatillinen kuntoutus tähtääkin siihen, että asiakas pärjää nykyisessä työtilanteessaan tai pystyy työllistymään uudestaan vammasta tai sairaudesta huolimatta.

Kuntoutusprosessi on jokaisella asiakkaalla yksilöllinen. Yhteistä on kuitenkin se, että työuralle lähdetään etsimään uusia polkuja – sellaisia, joita kuntoutujan on tilanteessaan mahdollista kulkea. Omasta ammatista luopuminen on monelle henkisesti pitkä prosessi, mikä voi viedä mukanaan osan omasta identiteetistä. Ammatillisen kuntoutuksen alussa lähdetään tunnistamaan omia vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita ja osaamista.

-Nuorempien kohdalla keskitymme usein ammatilliseen koulutukseen, sillä heillä ei välttämättä vielä ole ammattia. Kuitenkin useilla nuorilla, mutta erityisesti jo työelämässä olevilla, on jo jotain sellaista osaamista, jota voidaan hyödyntää. Osan kanssa käytämme useita tapaamisia siihen, että uusia vaihtoehtoja omasta kyvykkyydestä alkaa näkyä. Usein ammatillisen kuntoutuksen aloittajilla on tunne siitä, että ei ole pystyvä johonkin. Tätä pystyvyyttä lähdemme etsimään ja tukemaan, Kati tiivistää.

-Kuntoutusprosessin edetessä asiakas siirtyy opiskelemaan tai työkokeiluihin, ja parhaimmassa tapauksessa lopulta työllistyy uudestaan itseään inspiroivaan ammattiin.

Kati mainitsee, että parasta hänen työssään on se, kun hänen osaamiselleen ei ole enää tarvetta. Tällöin asiakas on saanut ohjauksesta valmiudet viedä omaa ammatillista suuntaansa eteenpäin. Se on hienoa nähdä ja tekee työstä merkityksellisen.

Ammatillinenkuntoutus, Henkilöesittely, vakuutuskuntoutus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *