Skip to main content
Verve Vauutuskuntoutuksen blogi, arjessa eteenpäin

Arjessa eteenpäin sopivilla palveluilla oikea-aikaisesti

Verve Vakuutuskuntoutus on olemassa tuottaakseen palveluja vahinkovakuutusyhtiöille ja heidän vakuutetuilleen. Palvelumme on tarkoitettu liikennevahingon, tapaturman tai ammattitaudin vuoksi kuntoutustarpeessa oleville henkilöille.

Missiomme on vakuutuskuntoutuksen osaaminen.

Tavoitteenamme on tuottaa vakuuttajille sujuvat, joustavat ja kustannusvastaavat prosessit kuntoutuksen ja toimintakyvyn kentällä. Vakuutetuille haluamme puolestamme löytää keinoja niin sujuvaan arkeen, kuin heidän toimintakykynsä puitteissa on mahdollista. Huomioimme aina myös vakuutetun mahdollisuudet osallistua työelämään toimintakyvyn siihen riittäessä.

Toimintamme keskeisenä tavoitteena on siis auttaa kuntoutujat parhaaseen mahdolliseen toimintakykyyn ja työhön tai muuhun aktiiviseen arkeen. Tämä edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja sekä korvauksia. Verve Vakuutuskuntoutuksen palveluissa tuotamme luotettavia, objektiivisia arviointipalveluja sekä ohjaamme tarkoituksenmukaisiin ammatillisen ja/tai lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Näihin voivat kuulua myös asumisen muutostyöt ja apuvälinepalvelut. Koordinoimme kuntien vammaispalvelujen ja vakuutusyhtiöiden lakisääteisiä tehtäviä.

Palvelumme täydentävät julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä kuntoutustarpeen ja kuntoutumisen edellytysten tunnistamisessa tarvitaan laaja-alaista selvittelyä työ- ja toimintakyvyn edellytyksistä sekä osallistumiskyvystä arjen toimintoihin. Toimintakyvyn rajoitteisiin keskittymisen sijaan on tärkeä selvittää jäljellä olevat työ- ja toimintakyvyn edellytykset sekä kuntoutujan voimavarat, vahvuudet ja selviytymiskeinot huomioiden kuntoutujan työ- ja arkielämän olosuhteet.

Tärkeää on, että ammatillinen kuntoutus käynnistyy mahdollisimman varhain ja voi toteutua joustavasti yhtä aikaa lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa.

Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu tulee toteuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla osana kuntoutusprosessia. Työstä keskustelu on syytä muistaa niissäkin tapauksissa, joissa varsinaisen ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet eivät heti ole ajankohtaisia. Samalla Verve Vakuutuskuntoutuksessa voidaan toteuttaa saumattomasti toimintakykykuntoutuksen palveluohjaus. Siinä vaiheessa, kun varsinainen ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen on ajankohtaista, voidaan tukea työkykyä sen avulla tarkoituksenmukaisin keinoin. 

Näillä ajatuksilla toivotan kaikille oikein mukavaa ja turvallista syksyä.

Kirjoittanut Mika Pekkonen