Skip to main content
Verve Vakuutuskuntoutus blogi, eVerve

Ammatillinen kuntoutus voi edistyä kotisohvalta -ajasta ja paikasta riippumaton eVerve

”On tärkeä tunne, että pystyn edistämään ammatillista suunnitelmaani minulle sopivana hetkenä”, kuvaili asiakkaani kokemustaan työskentelystään eVerven digitaalisella ohjausalustalla.

Asiakasta tuetaan aktiiviseen rooliin kuntouksessa.

Asiakkaan oman aktiivisen roolin tukeminen on ollut yksi keskeisiä tavoitteita Verve Vakuutuskuntoutuksen digitaalisen ohjausalustan, eVerven kehitystyössä. eVerve on ollut osana ammatillisen kuntoutuksen ohjauspalveluja Vervessä jo useamman vuoden, mutta käytännön työn kautta nousi tarve kehittää uusi – sisällöltään nimenomaan liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen asiakkaille suunnattu versio. Se on parhaillaan pilottikokeilussa ja käyttäjäkokemusten kautta kerätään tietoja jatkokehitystä varten.

Digiratkaisut ovat kuntoutuksen nykyaikaa.

eVerven tavoitteena on tarjota asiakkaalle digitaalinen työväline ammatillisen kuntoutuksen ohjaustyön ja tapaamisten rinnalle. Se on luonteeltaan informatiivinen ja vuorovaikutteinen eli tarjoaa asiakkaalle perustietoja vakuutuskuntoutuksen toimintaperiaatteista ja ammatillisesta kuntoutuksesta sekä mahdollisuuden asiakkaan ja kuntoutusasiantuntijan väliseen yhteydenpitoon chat ja videoyhteyden avulla. eVerveä käytetään aina kasvokkain toteutettujen tapaamisten rinnalla.

eVerve ohjaa ajatustyöskentelyä sopivissa kokonaisuuksissa ja oikeassa järjestyksessä. Tavoitteena on löytää yksilöllisesti kestäviä työelämän ratkaisuja.

Verve Vakuutuskuntoutus, eVerve digitaalinen alusta,
eVerve ohjaa ajatustyöskentelyä sopivissa kokonaisuuksissa ja oikeassa järjestyksessä. Tavoitteena on löytää yksilöllisesti kestäviä työelämän ratkaisuja.


Ammatillisessa kuntoutuksessa puhutaan aina jollain tapaa työstä.

Vakuutuskuntoutuksen kentällä huomio kohdentuu työn rooliin asiakkaan elämässä ammattitaudin, liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen. Ammatillisen kuntoutuksen menetelmiä voivat olla esimerkiksi työkokeilu vanhaan tai uuteen työhön, uuden ammatin opiskelu tai lyhytkestoisempi koulutus. Suunnitelman etenemisessä ja vaihtoehtojen selvittelyssä asiakas on aktiivisessa roolissa.

Asiakkaan on mahdollista edistää ohjausalustalla omaa prosessiaan tekemällä esim. itsenäisesti ammatillisen suunnitelman laadintaan liittyviä tehtäviä sekä perehtymällä työelämää ja vakuutuskuntoutuksen järjestelmää ja toteutusta koskevaan infomateriaaliin.

Kohti kuntoutusta, joka luonnollisesti pitää sisällään erilaisia menetelmiä.

Koronapandemian vuodet ovat haastaneet digitaalisten palvelujen kehittämiseen. On ilo huomata, että asenteet digivälineiden hyödyntämistä kohtaan ovat muuttuneet myönteisempään suuntaan myös kuntoutuksessa. Tavoitteemme vakuutuskuntoutuksessa on, että eVerve muodostuu luontevaksi osaksi kuntoutuspalveluja ja teknologia toimii erilaisten palvelujen mahdollistajana ja saavutettavuuden lisääjänä. Tulevaisuudessa ehkä puhummekin digitaalisen kuntoutuksen sijaista ainoastaan kuntoutuksesta, jonka toteutukseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä.  

Kirjoittanut Pauliina Paakkinen